10 bản kiểm điểm Đảng viên

0

10 bản kiểm điểm Đảng viên

Bản kiểm điểm Đảng viên gồm 10 mẫu, được lập ra cho các Đảng viên tự đánh giá, nhận xét những ưu điểm cũng như khuyết điểm về phẩm chất, đạo đức, lối sống. Từ đó rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng hoàn thiện bản thân trong năm mới.

Bản tự kiểm điểm Đảng viên mới nhất 2018

10 mẫu bản kiểm điểm Đảng viên này có cả cho Đảng viên dự bị, Đảng viên chuyển sinh hoạt, Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú…. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để tham khảo nội dung chi tiết:

Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên mới nhất 2019

ĐẢNG BỘ……………

Chi bộ………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày….. ,tháng….., năm 20….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

Họ và tên :…………………………Ngày sinh………………………………………..

Chức vụ Đảng:…………………………………………………………………………..

Chức vụ Chính quyền, đoàn thể: ……………………………………………………..

Đơn vị Công tác:……………………………………………………………………………………

Chi bộ:………………………………………………………………………………………………….

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1/ Về tư tưởng, chính trị :………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2/ Về phẩm chất đạo đức lối sống:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

3/ Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

4/ Về tổ chức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

II. Khuyết điểm hạn chế và nguyên nhân:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

III. Phương hướng biện pháp khắc phục:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Người tự kiểm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

– Nhận xét, đánh giá của Chi ủy

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng:………………………………………………………………………

– Đảng ủy, Chi ủy cơ sở phân loại chất lượng………………………………………………..

Mời các bạn tải file để tham khảo trọn bộ 10 mẫu đánh giá Đảng viên!

Leave A Reply

Your email address will not be published.