Bảng lương bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sỹ năm 2020

0

Bảng lương bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sỹ năm 2020

Từ ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng. Vì vậy, tiền lương của bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sỹ cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp Nghị định 204/2004/NĐ-CP và Nghị quyết 86/2019/QH14.

Hệ số lương của bác sĩ phụ thuộc vào các hạng của bác sĩ: Bác sĩ cao cấp (hạng I), Bác sĩ chính (hạng II), Bác sĩ (hạng III). Vậy mời các bạn cùng theo dõi bảng lương cho từng bậc trong bài viết dưới đây:

Bảng lương bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sỹ năm 2020

Bác sĩ cao cấp hạng I, Bác sĩ y học dự phòng cao cấp hạng I

Đơn vị: triệu đồng/tháng

Hệ số lương Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6
6.2 6.56 6.92 7.28 7.64 8.0
Mức lương đến 30/6/2020 9.238 9.774 10.311 10.847 11.384 11.920
Mức lương từ 01/7/2020 9.920 10.496 11.072 11.648 12.224 12.800

Bác sĩ chính hạng II, bác sĩ y học dự phòng chính hạng II

Hệ số lương Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8
4.4 4.74 5.08 5.42 5.76 6.1 6.44 6.78
Mức lương đến 30/6/2020 6.556 7.063 7.569 8.076 8.582 9.089 9.596 10.102
Mức lương từ 01/7/2020 7.040 7.584 8.128 8.672 9.216 9.760 10.304 10.848

Bác sĩ hạng III, bác sĩ y học dự phòng hạng III

Hệ số lương Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc
2.34 2.67 3.0 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98
Mức lương đến 30/6/2020 3.487 3.978 4.470 4.962 5.453 5.945 6.437 6.929 7.420
Mức lương từ 01/7/2020 3.744 4.272 4.800 5.328 5.856 6.384 6.912 7.440 7.968

Y sĩ

Hệ số lương Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9 Bậc 10 Bậc 11 Bậc 12
1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06
Mức lương đến 30/6/2020 2.771 3.069 3.367 3.665 3.963 4.261 4.559 4.857 5.155 5.453 5.751 6.049
Mức lương từ 01/7/2020 2.976 3.296 3.616 3.936 4.256 4.576 4.896 5.216 5.536 5.856 6.176 6.496

Leave A Reply

Your email address will not be published.