Bệnh tiểu đường: cẩm nang và hướng dẫn phòng ngừa

0

Bệnh tiểu đường: cẩm nang và hướng dẫn phòng ngừa

Quí vị biết không?

Quí vị có thể bị tiền tiểu

đường mà không biết. Tiền

tiểu đường xảy ra khi lượng

đường trong máu cao, nhưng

không đủ cao để chẩn đoán

bệnh tiểu đường. Xin hỏi nhân

viên chăm sóc sức khỏe của

quí vị để tìm hiểu thêm.

Tài liệu Hướng dẫn về bệnh

Tiểu đường

b Bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến khoảng hai triệu rưởi người dân Cana-

da. Nếu không được điều trị, bệnh tiểu đường có thể dẫn đến nhiều biến

chứng nghiêm trọng, bao gồm: bệnh tim, bệnh thận, mất thị lực, và cắt bỏ

phần dưới của tay, chân.

b Cơ quan Y tế Công cộng Canada (PHAC) ước tính rằng 5 triệu người

Canada trên 20 tuổi hiện nay mắc chứng tiền tiểu đường. Dự kiến tới năm

2016 sẽ có thêm 1 triệu trường hợp tiền tiểu đường mới.Tiền tiểu đường là

một yếu tố nguy cơ quan trọng cho bệnh tiểu đường loại 2; nếu không được

điều trị hơn một nửa trong số những người bị bệnh tiền tiểu đường sẽ mắc

bệnh tiểu đường loại 2 trong vòng 8 đến 10 năm.

b Mặc dù bệnh tiểu đường có thể dẫn đến những biến chứng nặng và tử vong

sớm, có những điều có thể làm để ngăn chặn hoặc kiểm soát bệnh và giảm

nguy cơ biến chứng. Bản hướng dẫn này được soạn thảo để giúp quí vị

hiểu được bệnh tiểu đường, làm thế nào đề ngăn ngừa hoặc săn sóc một số

loại tiểu đường và có nếp sống ra sao khi có bệnh.

CƠ QUAN Y TẾ CÔNG CỘNG CANADA 1 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Leave A Reply

Your email address will not be published.