Bộ câu hỏi trắc nghiệm hội thi phụ trách sao giỏi

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hội thi phụ trách sao giỏi

Business-letters.com xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm hội thi phụ trách sao giỏi để bạn đọc cùng tham khảo.

Đây là tài liệu hữu ích gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo giúp các bạn có thêm tài liệu ôn thi trong cuộc thi phụ trách sao giỏi. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hội thi phụ trách sao giỏi

1. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh thuộc chương mấy và có bao nhiêu điều:

a) Chương I – có 4 điều

b) Chương II – có 6 điều (x)

c) Chương III – có 5 điều

d) Chương IV – có 2 điều.

2. Các tính chất của tổ chức Đội là:

a) Tính quần chúng, tính chính trị, tính giáo dục. (x)

b) Tính quần chúng, tính tự nguyện, tự quản.

c) Tính giáo dục, tính tự nguyện, tự quản.

d) Tính giáo dục, tính chính trị.

3. Lời hứa của đội viên khi được kết nạp vào Đội là:

a) Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy .

b) Tuân theo điều lệ Đội.

c) Giữ gìn danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh.

d) Cả 3 đều đúng. (x)

4. Điều kiện kết nạp đội viên vào Đội TNTP Hồ Chí Minh là:

a) Từ 6 – 14 tuổi

b) Từ 8 – 14 tuổi

c) từ 9 – 15 tuổi (x)

d)a Từ 9 – 14 tuổi

5. Có bao nhiêu đội viên trở lên được thành lập một chi đội?

a) 2 đội viên

b) 3 đội viên (x)

c) 4 đội viên

d) 5 đội viên

6. Chi đội có từ bao nhiêu đội viên trở lên có thể phân chia thành các phân đội?

a) 6 đội viên

b) 7 đội viên

c) 8 đội viên

d) 9 đội viên (x)

7. Nhiệm kỳ Đại hội chi đội, liên đội là:

a) Một học kỳ

b) Một năm (x)

c) Một năm học

d) Phụ thuộc vào điều kiện của cơ sở

8. Tên gọi đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh:

a) Hồng nhi Đội

b) Hội Nhi đồng Cứu quốc (x)

c) Đội Thiếu nhi Tháng Tám

d) Đội Thiếu niên Tiền phong

9. Tên “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh” có từ năm nào?

a) 1945

b) 1970 (x)

c) 1975

d) 1976

10. Người đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh là ai?

a) Nông Văn Thàn

b) Nông Văn Dền (x)

d) Lý Thị Nị

d) Lý Thị Xấu

11. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý:

a) Huân chương Sao Vàng (x)

b) Huân chương Độc lập hạng Nhất.

c) Huân chương Hồ Chí Minh

d) Huân chương Chiến Công hạng Nhất

12. Phong trào kế hoạch nhỏ Start xuất hiện từ năm nào và công trình lúc bấy giờ là gì?

a)1959; “Hợp tác xã Măng non”

b)1858; “Vì Miền Nam ruột thịt”

c)1958: “Nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong” x

d)1976; “Đoàn tàu Thống nhất”

13. Tháng 2/1948 Bác Hồ viết thư căn dặn thiếu nhi: “Trước thì giúp các nhà chiến sỹ, nhà thương binh, lần lượt giúp những nhà ít người, sức các cháu làm được việc gì thì giúp việc ấy…”. Từ lời dạy này, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã tổ chức phong trào mang tên là:

a. Kế hoạch nhỏ

b. Trần Quốc Toản (x)

c. Đền ơn đáp nghĩa

d. Làm nghìn việc tốt

14. Mục đích của việc rèn luyện chương trình rèn luyện đội viên là:

a) Giúp các em trở thành đội viên tốt

b) Trở thành cháu ngoan Bác Hồ

c) Phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

d) Cả 3 câu đều đúng (x)

15. Nơi trưng bày các hình ảnh, hiện vật truyền thống, thành tích của Đội và sinh hoạt Đội được gọi là:

a) Phòng truyền thống

b) Phòng Đội

c) Phòng truyền thống, phòng Đội (x)

d) Phòng Đội, phòng sinh hoạt

16. Các nghi lễ của Đội TNTP Hồ Chí Minh gồm:

a) Chào cờ, diễu hành, duyệt Đội, kết nạp đội viên, công nhận chi đội, trưởng thành, đại hội Đội (x)

b) Chào cờ, diễu hành, truyền thống, đại hội Đội, kết nạp đội viên

c) Kết nạp đội viên, duyệt đội, đại hội Đội, liên hoan cháu ngoan Bác Hồ

d) Phút truyền thống, liên hoan cháu ngoan Bác Hồ, đại hội Đội.

17.Việt Nam ký công ước Quốc tế Quyền trẻ em vào năm:

a) 1919

b) 1989

c) 1990 (x)

d) 1991

18. Theo nghi thức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có bao nhiêu yêu cầu đối với đội viên?

a.6 yêu cầu

c. 8 yêu cầu

b.7 yêu cầu (x)

d. 9 yêu cầu

19. Khi đang chạy đều, nếu có lệnh “đứng lại – đứng” thì:

a.Đội hình chạy thêm 3 bước rồi kéo chân trái về tư thế nghiêm.

b. Đội hình chạy thêm 3 bước rồi kéo chân phải về tư thế nghiêm. (x)

c. Đội hình chạy chậm dần thêm 3 bước rồi kéo chân trái về tư thế nghiêm.

d. Đội hình chạy chậm dần thêm 4 bước.

20. Khẩu hiệu của Đội TNTP Hồ Chí Minh là:

a. Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Hãy sẵn sàng !

b. Vì Chủ nghĩa Cộng sản. Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng !

c. Vì Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng ! (x)

d. Vì danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh. Hãy sẵn sàng !

21.Tên bài hát được chọn làm Đội ca của Đội TNTP Hồ Chí Minh là:

a) Đi ta đi lên

b) Cùng nhau ta đi lên – Phong Nhã (x)

c) Mơ ước ngày mai

d) Em là mầm non của Đảng

22. Khi nghe lệnh tập hợp của chỉ huy, đội hình sẽ triển khai về :

a. Bên trái của chỉ huy (x)

c. Hai phía của chỉ huy.

b. Bên phải của chỉ huy.

d. Đằng sau của chỉ huy.

23. Bài hát được dùng trong lễ kết nạp đội viên là:

a. Tiến lên đoàn viên – Phạm Tuyên

b. Mơ ước ngày mai – Trần Đức (x)

c. Nhanh bước nhanh nhi đồng – Phong Nhã

d. Em là mầm non của Đảng – Mộng Lân

24.Đội hình vòng tròn, cự ly hẹp được tạo nên do 2 đội viên đứng cạnh nhau là:

a. Hai nắm tay chạm nhau, cánh tay tạo với thân người 1 góc 45 độ.

b. Nắm tay nhau, cánh tay tạo với thân người 1 góc 45 độ. (x)

c. Bằng một khuỷu tay trái chạm hông nhau.

d. Nắm tay nhau, đưa tay ra trước mặt.

…………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết