Cách cấu hình email client trên desktop qua Yandex.Mail

0

Ngoài việc sử dụng giao diện web Yandex.MailBạn cũng có thể làm việc với các hộp thư sử dụng các ứng dụng email khách khác nhau trên máy tính để bàn. Bài viết sẽ gợi ý một vài Cài đặt ứng dụng email trên thiết bị di động, máy tính bảng qua Yandex.Mail.

Để truy cập máy chủ email, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn vào hộp thư Yandex của bạn. Nếu bạn đang định cấu hình hộp thư, hãy đi từ một hộp thư như login@yandex.com, tên người dùng là phần đầu tiên của địa chỉ trước đó @. Nếu sử dụng Yandex.Mail cho tên miềnVui lòng nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn khi đăng nhập.

Ghi chú: Bạn không nên sử dụng máy chủ thư của nhà cung cấp dịch vụ của mình để gửi thư trên Yandex.

Cấu hình ứng dụng khách dựa trên IMAP

Sử dụng giao thức IMAP, ứng dụng email đồng bộ hóa với máy chủ đó và lưu cấu trúc thư mục vào hộp thư. Thư bạn gửi từ ứng dụng email được lưu trên cả máy tính của bạn và máy chủ. Bạn có thể truy cập chúng trên nhiều thiết bị khác nhau.

Kích hoạt giao thức IMAP Trước khi định cấu hình ứng dụng email:

 1. Nhấp chuộtCài đặtở góc trên bên phải.
 2. Nhấp chuột Tất cả các thiết lập.
 3. Nhấp chuột Gửi email cho khách hàng.
 4. Bật Từ máy chủ imap.yandex.com qua IMAP.
 5. Lưu thay đổi.

Để thiết lập một ứng dụng email cho giao thức IMAP, bạn cần thực hiện những việc sau:

Hộp thư đến

 • Địa chỉ máy chủ thư – imap.yandex.com
 • Bảo mật kết nối – SSL
 • Cổng – 993

Hộp thư đi

 • Địa chỉ máy chủ thư – smtp.yandex.com
 • Bảo mật kết nối – SLL
 • Cảng – 465

Hỗ trợ IAMP sẽ tự động được kích hoạt vào lần đầu tiên bạn đăng nhập vào chương trình thư này.

Cấu hình ứng dụng khách dựa trên POP3

Khi sử dụng POP3, tất cả thư trong thư mục bạn chọn đều nằm trong menu Cài đặt → Gửi email cho khách hàng sẽ được lưu vào ứng dụng thư trên máy tính của bạn trong Hộp thư đến. Nếu cần, bạn có thể thiết lập bộ lọc trong ứng dụng email để tự động di chuyển thư vào thư mục mong muốn. Tin nhắn bạn gửi sẽ chỉ được lưu trên máy tính của bạn.

Ghi chú: Khi tải email từ máy chủ qua POP3, Yandex.Mail sẽ tự động sao lưu thư trên máy chủ. Tuy nhiên, bạn có thể xóa chúng theo cách thủ công trên giao diện web. Để xóa email bằng ứng dụng email, hãy sử dụng IMAP.

Bật giao thức POP3 trước khi định cấu hình ứng dụng email:

 1. Nhấp chuột Cài đặt ở góc trên bên phải.
 2. Nhấp chuột Tất cả các thiết lập.
 3. Nhấp chuột Gửi email cho khách hàng.
 4. Đã kích hoạt Từ máy chủ pop.yandex.ru qua POP3.
 5. Lưu thay đổi

Để thiết lập ứng dụng thư cho giao thức POP3, bạn phải chọn cấu hình sau:

Hộp thư đến

 • Địa chỉ máy chủ thư – pop.yandex.com
 • Bảo mật kết nối – SSL
 • Cổng – 995

Hộp thư đi

 • Địa chỉ máy chủ thư – smtp.yandex.com
 • Bảo mật kết nối – SSL
 • Cảng – 465

Bạn có thể thiết lập gửi thư qua POP3 từ bất kỳ thư mục nào, bao gồm Thư rác. Để điều này hoạt động, hãy đến Cài đặt → Gửi email cho khách hàng và chọn thư mục đó.

Theo mặc định, khi bạn muốn tải nội dung thư mục bằng ứng dụng email, thư không được đánh dấu là đã đọc. Nếu bạn muốn đánh dấu là đã nhận tin nhắn đã đọc, hãy kích hoạt tùy chọn tương ứng.

Định cấu hình giao thức IMAP trên Microsoft Outlook

Outlook 2010

 1. Mở phần mềm và nhấp vào kế tiếp trong màn hình ban đầu.
 2. Trong cửa sổ Thiết lập tài khoản, đặt Đúng làm giá trị mặc định và nhấp vào kế tiếp. Nếu bạn đã có tài khoản Outlook và muốn thêm tài khoản khác, File → Chi tiết và bấm vào Thêm tài khoản mới.
 3. Chọn Thiết lập thủ công hoặc các loại máy chủ bổ sung > bấm vào kế tiếp.
 4. Giữ giá trị mặc định cho Email Internet và bấm vào kế tiếp.
 5. Thiết lập các cài đặt tài khoản sau:
  • Tên của bạn – Tên người dùng (ví dụ: Downloadvn)
  • Địa chỉ email – Địa chỉ email Yandex (ví dụ: download.vn@yandex.ru ”)
  • Loại tài khoản – Loại tài khoản IMAP.
  • Máy chủ thư đến – imap.yandex.com
  • Máy chủ email đi (SMTP) – smtp.yandex.com
  • Người dùng – Tên tài khoản Yandex của bạn
  • Mật khẩu – Mật khẩu Yandex của bạn
  • Để mặc định cho tất cả các thông số còn lại và nhấp vào Các thiết lập khác.
 6. Đi tới tab Máy chủ thư đi, kiểm tra hộp Máy chủ SMTP yêu cầu xác thực và chọn giá trị Giống như máy chủ thư đến.
 7. Đi tới tab Nâng cao. Đối với tùy chọn Sử dụng loại kết nối được mã hóa sau, chọn SSL cho máy chủ IMAP SMTP. Đặt các thông số sau và nhấp vào đồng ý.
  • Máy chủ IMAP – 993
  • Máy chủ SMTP – 465
 8. Để hoàn tất cấu hình tài khoản, hãy nhấp vào kế tiếp trong cửa sổ Thêm tài khoản mới để kiểm tra cài đặt tài khoản của bạn. Nếu tất cả các cài đặt đều đúng và được xác nhận, hãy nhấp vào hoàn thành. Nếu không, hãy đảm bảo nhập tất cả các thông tin phù hợp.
 9. Đồng bộ hóa tài khoản mới tạo với máy chủ để có danh sách các thư mục.
 10. Mở menu File → Cài đặt tài khoản, chọn tài khoản trong tab Email và nhấp vào Thay đổi.
 11. Nhấp chuột Các thiết lập khác và đi đến tab Gởi.
 12. Đặt trường Lưu các mục đã gửi vào thư mục sau trên máy chủ và lựa chọn Thư mục đã gửi.

Outlook 2013

 1. Mở phần mềm và nhấp vào kế tiếp ngay trên màn hình đầu tiên.
 2. Trong cửa sổ Định cấu hình tài khoản Microsoft Outlook của bạn, đặt Đúng làm giá trị mặc định và nhấn kế tiếp.
 3. Chọn Thiết lập thủ công hoặc các loại máy chủ bổ sung > bấm vào kế tiếp.
 4. Chọn POP hoặc IMAP > kế tiếp.
 5. Thiết lập cài đặt tài khoản giống như Outlook 2010.
 6. Đi tới tab Máy chủ thư đi > hộp kiểm Máy chủ SMTP yêu cầu xác thực và chọn giá trị Giống như máy chủ thư đến.
 7. Đi tới tab Nâng cao. Đối với Sử dụng loại kết nối được mã hóa sau, chọn SSL cho máy chủ IMAP và SMTP. Đặt các thông số sau:
  • Máy chủ IMAP – 993
  • Máy chủ SMTP – 465
 8. Để mặc định cho tất cả các thông số khác và nhấp vào đồng ý.
 9. Để hoàn tất cấu hình tài khoản, trong cửa sổ Thay đổi tài khoản, nhấp chuột kế tiếp để kiểm tra cài đặt tài khoản đã chọn. Nếu mọi thứ có vẻ ổn, hãy nhấp vào hoàn thành. Nếu không, hãy sửa thông tin không phù hợp.

(Tiếp tục)

Leave A Reply

Your email address will not be published.