Cách sửa lỗi Microsoft Excel phổ biến

0

Bạn có thể gặp một số lỗi Excel phổ biến khi tạo hoặc xử lý công thức. Bài viết sẽ giúp bạn khắc phục nhanh các lỗi thường gặp trong Microsoft Excel 2010, 2013 và 2016.

Cách sửa các lỗi Excel phổ biến

Microsoft Excel Microsoft Excel cho Android Microsoft Excel cho iOS Microsoft Excel Online

Cách dễ nhất để sửa các lỗi Excel phổ biến

Lỗi Excel Lý do Biên tập
###### Cột không đủ rộng để hiển thị tất cả các ký tự trong một ô. Tăng chiều rộng của cột đó.
# Div / 0! Excel báo cáo lỗi này khi bạn chia một số cho 0 hoặc một ô trống. Thay thế giá trị số bị chia khác 0.
#Tên? Văn bản trong công thức không thể được Microsoft Excel nhận dạng do lỗi chính tả trong tên hàm. Ví dụ: = su (A1: A7) gây ra lỗi. Bạn cần thay đổi nó thành = sum (A1: A7).
#Giá trị! Lỗi này xuất hiện khi một công thức bao gồm các ô chứa các kiểu dữ liệu khác nhau. Ví dụ: = B1 (85) + B2 (75)
+ B3 (dữ liệu) gây ra lỗi. Bạn cần thay thế B3 (dữ liệu) bằng một giá trị số.
#REF! Lỗi này xảy ra khi tham chiếu ô không hợp lệ. Việc xóa các ô được tham chiếu bởi các công thức khác gây ra lỗi này. Tham chiếu lại ô đó đến phạm vi thích hợp.
#NUM! Công thức hoặc hàm chứa giá trị số không hợp lệ. Tránh sử dụng các ký tự $,%.
#VÔ GIÁ TRỊ

Microsoft Excel báo lỗi này khi bạn chọn giao điểm của hai khu vực không giao nhau.

Toán tử Intersect là một ký tự khoảng trắng phân tách các tham chiếu trong một công thức.

Ví dụ: = Sum (A1: A2 C3: C5)
gây ra lỗi #NULL. Bạn cần chỉnh sửa nó thành = SUM (A1: F1 B1: B10)
# N / A Không thể tìm thấy số bạn đang tham chiếu trong công thức vì bạn đã xóa số đó hoặc một hàng trong công thức hoặc tham chiếu đến trang tính đã xóa / chưa lưu. Kiểm tra tất cả các giá trị trong công thức liên quan.

Trên đây là Cách sửa lỗi Microsoft Excel phổ biến nhất. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn!

Cập nhật: ngày 15 tháng 4 năm 2020

Leave A Reply

Your email address will not be published.