CD Projekt làm mới Cyberpunk 2077 để xứng đáng với sự tín nhiệm của game thủ thế giới

CD Projekt làm mới Cyberpunk 2077 để xứng đáng với niềm tin của game thủ thế giới