Công văn 1758/UBND-ĐT

Công văn 1758/UBND-ĐT

Ngày 24/04/2018, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 1758/UBND-ĐT về việc xử lý các trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng phát sinh khi thực hiện dự án mở đường theo quy họach tồn đọng cũ trước năm 2005.

Theo đó, UBND thành phố chấp thuận về nguyên tắc đề xuất của Sở Xây dựng, thu hồi các trường hợp không đủ điều kiện tồn tại để phục vụ mục đích công cộng; giữ nguyên trạng, hợp khối kiến trúc mặt đứng với công trình liền kề và xung quanh hoặc cấp phép có điều kiện bảo đảm an toàn, không gây phản cảm với các công trình xung quanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com