Công văn 396/SGDĐT-CTTT

0

Công văn 396/SGDĐT-CTTT

Để giúp học sinh phòng tránh bệnh viêm đường hô hấp cấp, thì mới đây Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 396/SGDĐT-CTTT về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng, chống virus Corona.

Văn bản này sẽ có thời gian thực hiện Start từ ngày 10/02/2019. Sau đây, là nội dung của công văn, xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo.

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

————–

Số: 396/SGDĐT-CTTT

V/v Tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

Nội dung Công văn 396/SGDĐT-CTTT

Kính gửi:

– Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã;

– Thủ trưởng các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Công văn 413/UBND-KGVX ngày 07/02/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Sở GDĐT Hà Nội thông báo cho các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố, bao gồm: trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; nhóm trẻ mầm non; trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài và Trường trung cấp sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ tiếp tục được nghỉ học từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020.

Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Phối hợp trung tâm y tế quận, huyện, thị xã tiếp tục tiến hành phun hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường đợt 2 vào Thứ Bẩy, Chủ Nhật (ngày 08 – 09/02/2020) và đợt 3 vào Thứ Bẩy, Chủ Nhật (ngày 15 – 16/02/2020); đảm bảo vệ sinh an toàn tuyệt đối trước khi học sinh đến trường.

2. Trong thời gian học sinh nghỉ học các đơn vị trường học có kế hoạch hướng dẫn học sinh tự học và ôn tập tại nhà; thường xuyên liên hệ với gia đình cập nhật, nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh.

3. Thực hiện nghiêm công tác thông tin báo cáo theo quy định.

Sở GDDT đề nghị các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục thông báo kịp thời đến toàn thể học sinh và cha mẹ học sinh được biết và thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ GDĐT;
– Thường trực Thành ủy – HĐND TP;
– Sở Y tế Hà Nội
– UBND Thành phố;
– UBND quận, huyện, thị xã;
– Các cơ quan, báo đài;
– Ban Giám đốc Sở;
– Các phòng thuộc Sở;
– Cổng Thông tin điện tử của Ngành;
– Lưu: VT, CTTT.

GIÁM ĐỐC

Chử Xuân Dũng

Leave A Reply

Your email address will not be published.