Công văn 778/BHXH-CSXH

0

Công văn 778/BHXH-CSXH

Công văn 778/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 14/2020/NĐ-CP, đã được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành vào ngày 11/03/2020. Ngày này cũng chính là hiệu lực của văn bản pháp luật được Start. Sau đây, chúng tôi xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo nội dung của công văn này.

Nội dung của Công văn 778/BHXH-CSXH

Leave A Reply

Your email address will not be published.