Đánh dấu tài liệu như là văn bản cuối cùng trong MS Word

0

Bộ Ứng dụng Office MS Office cho máy tính để bàn không có các tính năng cộng tác trực tiếp như được hiển thị ở trên Office 365. Nhưng nó vẫn cho phép nhiều người làm việc trên cùng một tài liệu. Bạn có các tài liệu chính mà bạn có thể tạo để kiểm soát các phần nhỏ hơn khác của tài liệu chính. Người dùng có thể cung cấp phản hồi dưới dạng nhận xét và bạn có thể theo dõi các thay đổi được thực hiện trong tài liệu. Khi tài liệu hoàn tất, bạn cần cho mọi người làm việc trên nó biết điều này. Thay vì phải thông báo bằng email hoặc tin nhắn, bạn chỉ cần đánh dấu tài liệu là văn bản cuối cùng trong MS Word.

Khi bạn làm điều đó, một biểu ngữ sẽ được thêm vào đầu tài liệu. Những người mở tài liệu sẽ ngay lập tức biết rằng nó đã hoàn thành và không cần chỉnh sửa thêm.

Đánh dấu một tài liệu là văn bản cuối cùng trong MS Word

Mở tài liệu trong MS Word mà bạn muốn đánh dấu là văn bản cuối cùng. Trên Office 2013 trở lên, bạn chỉ cần nhấp vào nút Office ở phía trên bên trái và chọn Chuẩn bị> Đánh dấu là cuối cùng.

Trong Office 2016, sẽ không có nút Office Cái nào ở trên cùng bên trái. Thay vào đó, bạn cần truy cập menu Tập tin. Trong tab Thông tin, bấm vào Bảo vệ tài liệu và lựa chọn Đánh dấu là cuối cùng.

Nhấp vào Đánh dấu là cuối cùng

Bạn sẽ nhận được một số lời nhắc trên màn hình thông báo rằng tài liệu này sẽ được đánh dấu là văn bản cuối cùng. Đồng ý và bạn đã thành công. Bây giờ bạn có thể gửi thư hoặc chia sẻ tài liệu đó. Bất cứ khi nào ai đó mở tài liệu này, họ sẽ thấy một biểu ngữ ở trên cùng cho biết tài liệu là cuối cùng.

Chỉnh sửa tài liệu được đánh dấu là văn bản cuối cùng

Khi bạn đánh dấu một tài liệu là văn bản cuối cùng trong MS Word, về cơ bản bạn sẽ nói với những người mở nó rằng sẽ không có thay đổi nào được thực hiện trong đó. Bạn không thêm một lớp bảo vệ vào tài liệu để ngăn người khác chỉnh sửa nó. Trên thực tế, việc chỉnh sửa tài liệu được đánh dấu là văn bản cuối cùng khá dễ dàng.

Bạn chỉ cần mở tài liệu đó, biểu ngữ thông báo tài liệu này cuối cùng là văn bản cung cấp một nút Vẫn chỉnh sửa. Chỉ cần nhấp vào nó và bạn có thể thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào bạn muốn.

Nhấp vào Vẫn chỉnh sửa để chỉnh sửa

Khi bạn Start chỉnh sửa hoặc chỉ cần nhấp vào nút Vẫn chỉnh sửa, tài liệu sẽ không còn được đánh dấu là văn bản cuối cùng. Khi bạn đóng tài liệu và lưu các thay đổi của mình, dấu “Cuối cùng” sẽ bị xóa. Bạn không thể thay đổi bất cứ điều gì trong văn bản chỉ bằng cách nhấp vào nút Vẫn chỉnh sửa, trận đấu “Cuối cùng” sẽ bị thua. Tính năng này không khả dụng trên macOS.

Như vậy, việc đánh dấu tài liệu là tài liệu cuối cùng trong MS Word được thực hiện rất dễ dàng và nhanh chóng. Điều này rất hữu ích khi làm việc theo nhóm trên cùng một tài liệu để cho những người khác biết rằng tài liệu đã hoàn tất.

Leave A Reply

Your email address will not be published.