Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu về lịch sử 90 năm Đảng bộ Thành phố Hà Nội (Tuần 9)

0

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu về lịch sử 90 năm Đảng bộ Thành phố Hà Nội (Tuần 9)

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng bộ thành phố và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội” là cuộc thi trắc nghiệm online, đang được phát động rộng rãi tới thanh, thiếu niên Thủ đô nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 – 17/3/2020).

Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng bộ thành phố và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội
Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng bộ thành phố và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội

Vòng thi tuần diễn ra trong 9 tuần từ 16/3/2020 đến 17/5/2020:

  • Tuần 1: Start từ 7h30 ngày 16/3/2020 đến 23h00 ngày 22/3/2020.
  • Tuần 2: Start từ 7h30 ngày 23/3/2020 đến 23h00 ngày 29/3/2020.
  • Tuần 3: Start từ 7h30 ngày 30/3/2020 đến 23h00 ngày 05/4/2020.
  • Tuần 4: Start từ 7h30 ngày 06/4/2020 đến 23h00 ngày 12/4/2020.
  • Tuần 5: Start từ 7h30 ngày 13/4/2020 đến 23h00 ngày 19/4/2020.
  • Tuần 6: Start từ 7h30 ngày 20/4/2020 đến 23h00 ngày 26/4/2020.
  • Tuần 7: Start từ 7h30 ngày 27/4/2020 đến 23h00 ngày 03/5/2020.
  • Tuần 8: Start từ 7h30 ngày 04/5/2020 đến 23h00 ngày 10/5/2020.
  • Tuần 9: Start từ 7h30 ngày 11/5/2020 đến 23h00 ngày 17/5/2020.

Ở mỗi vòng thi tuần, sẽ chọn ra 1 thí sinh có số điểm cao nhất tham gia Vòng Chung kết vào cuối tháng 5/2020.

Đáp án cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội

Đáp án Tuần 9 (Từ 11/5/2020 đến 17/5/2020)

Câu 1: Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ V, Đại hội đã nêu một trong những nhiệm vụ của Thủ đô trong giai đoạn 1971-1973 là?

A: Trước mặt phải ra sức thực hiện chiến lược Đại đoàn kết dân tộc
B: Tăng cường sức chiến đấu để bảo vệ vững chắc Thủ đô, đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.
C: Nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước
D: Nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Câu 2: Tư tưởng chỉ đạo phát triển trong những năm tới được nêu tại Đại hội Đảng bộ Thành phô lần thứ XIV là?

A: Tập trung mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực xã hội hóa
B: Tranh thủ nguồn vốn ODA để phát triển cơ sở hạ tầng
C: Chú trọng công tác xây dựng và phát triển các đoàn viên trong các đoàn thể
D: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, năng động sáng tạo

Câu 3: Nội dung nào dưới đây không thuộc mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại chương trình số 05-CTr/TU về phát triển kinh tế ngoại thành và từng bước hiện đại hóa nông thôn giai đoạn 2006-2010?

A: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng hiện đại
B: Phát triển đô thị gắn với xây dựng nông thôn
C: Nâng cao chất lượng cuộc sống và thu nhập của nhân dân ngoại thành
D: Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

Câu 4: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ 2 diễn ra vào thời năm nào?

A: 1962
B: 1961
C: 1964
D: 1963

Câu 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời gian nào?

A: Đêm 18-12-1946
B: Đêm 19-12-1946
C: Sáng 19-12-1946
D: Sáng 18-12-1946

Câu 6: Nội dung nào dưới đây không thuộc “Chương trình Xây dựng, phát triển và quản lí đô thị Hà Nội” được nêu tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Key XIV?

A: Phát huy, khai thác tốt các nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng Thủ đô
B: Tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng các dịch vụ đô thị
C: Đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng hạ tầng, đặc biệt chú trọng công tác giải phóng mặt bằng
D: Khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch phát triển Thủ đô gắn với quy hoạch không gian vùng Thủ đô

Câu 7: Âm mưu của thực dân Pháp sau khi chiếm Hà Nội từ 1948-1950?

A: Củng cố hệ thống chính quyền bù nhìn.
B: Tăng cường lực lượng mật thám, cảnh binh.
C: Đỡ đầu các đảng phái, lập ra các tổ chức xã hội để tranh thủ quần chúng, tổ chức hệ thống ngụy quyền, ngụy quân, tiến hành chiến tranh gián điệp với quy mô ngày càng lớn.
D: Cả 3 phương án

Câu 8: Dân số Hà Nội sau khi mở rộng theo Nghị quyết số 15-NQ/QH của Quốc hội, ngày 1-8-2008 là bao nhiêu người?

A: 9,1 triệu người
B: 8,1 triệu người
C: 6,1 triệu người
D: 7,1 triệu người

Câu 9: Đảng bộ Hà Nội được thành lập có ý nghĩa như thế nào?

A: Biểu hiện sự lớn mạnh của phong trào cách mạng của nhân dân Thủ đô và đánh dấu một thời kỳ đấu tranh mới của Hà Nội
B: Sự kiện này gắn bó chặt chẽ và là kết quả trực tiếp của phong trào yêu nước, phong trào công nhân ở Hà Nội
C: Cả 3 phương án
D: Là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với phong trào cách mạng của nhân dân Hà Nội.

Câu 10: Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, Đại hội đã nêu ra mục tiêu tổng quát thời kỳ 1996-2000. Nội dung nào dưới đây không thuộc mục tiêu tổng quát?

A: Tiếp tục hoàn chỉnh quản lý xây dựng theo quy hoạch, cải tạo
B: Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng
C: Phát triển kinh tế nhanh nhưng phải xanh và bền vững
D: Cả thiện hơn nữa đời sống vật chất và văn hóa, môi trường sống của nhân dân

Câu 11: Trong thư ngỏ gửi đồng bào cả nước nhằm huy động cho Tuần lễ vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết gì?

A: Sức mạnh của chúng ta là sức mạnh tập thể, chúng ta cùng sống, cùng chiến đấu, cùng hưởng thụ thành quả. Vì vậy, tôi tin rằng đồng bào sẽ cùng chung tay quyên góp
B: Mọi thành công đều bắt nguồn từ gian khổ, vì vậy chúng ta hãy cũng chung tay để xây dựng một Chính phủ vững mạnh về kinh tế
C: Tôi tin rằng, toàn quốc đồng bào, nhất là các nhà giàu có, trong sự quyên giúp này, sẽ xứng đáng với sự hy sinh phấn đấu của các chiến sĩ ái quốc trên các mặt trận.
D: Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Câu 12: Phong trào “Ba đảm đang” của phụ nữ gồm những nội dung gì?

A: Ðảm đang gia đình, khuyến khích chồng con đi chiến đấu
B: Ðảm đang sản xuất, công tác, thay thế nam giới đi chiến đấu.
C: Ðảm đang phục vụ chiến đấu khi cần thiết.
D: Cả 3 phương án trên

Câu 13: Nội dung nào dưới đây không thuộc mục tiêu phát triển Thủ đô đến năm 2010 được nêu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XIV?

A: Không có phương án nào
B: Đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH, đô thị hóa hội nhập kinh tế quốc tế
C: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
D: Thành phố phải chủ động sáng tạo, phát huy tiềm năng, nguồn lực

Câu 14: Thành ủy Hà Nội chính thức được kiện toàn tổ chức ở địa điểm nào tại Hà Nội?

A: Nhà số 717 phố Hàng Bông
B: Nhà số 177 phố Hàng Bông
C: Nhà số 771 phố Hàng Bông
D: Nhà số 117 phố Hàng Bông

Câu 15: Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc nhóm nhiệm vụ được đề ra trong 2 năm (1961-1962) tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ II?

A: Ra sức phát triển giáo dục
B: Lấy sản xuất công nghiệp (gồm cả tiểu thủ công nghiệp) làm trọng tâm
C: Chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
D: Phát triển kinh tế, đặc biệt là dịch vụ

Câu 16: Nội dung nêu tại chương trình 09-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội ngày 04/08/2006 là?

A: Phát triển khoa học – công nghệ và giáo dục – đào tạo giai đoạn 2006-2010
B: Tiếp tục phát huy dân chủ cơ sở giai đoạn 2006-2010
C: Phát triển thị trường kinh tế nhiều thành phần giai đoạn 2006-2010
D: Phát triển kinh tế xanh, bền vững giai đoạn 2006-2010

Câu 17: Đội thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu thu hút chủ yếu đối tượng nào tham gia?

A: Một số giáo viên trong tổ chức Hội truyền bá quốc ngữ ở nội, ngoại thành
B: Học sinh là con em các gia đình yêu nước chống Pháp
C: Hướng đạo sinh
D: Cả 3 phương án

Câu 18: Nhiệm vụ của Thủ đô 2 năm 1961-1962 được xác định tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ II là?

A: Đoàn kết toàn dân, nâng cao nhiệt tình cách mạng, chí khí phấn đấu dung cảm, tinh thần lao động sáng tạo của nhân dân Thủ đô
B: Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng xuất nhập khẩu
C: Nâng cao sức mạnh của nhanh dân Thủ đô, tuyên truyền, dân vận để cho dân hiểu, góp phần xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc
D: Phát triển toàn diện kinh tế, xã hội nhưng phải gìn giữ và phát triển và lưu truyền văn hóa người Hà Nội

Câu 19: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chỉnh đốn, nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ. Nội dung nào dưới đây thuộc nhiệm vụ đó?

A: Giữ nguyên và phát triển nội dung công tác tư tưởng
B: Liên tục luận chuyển, điều đồng cán bộ trong quy hoạch
C: Tuyển chọn, bồi dưỡng tu nghiệp nước ngoài với cán bộ trẻ có năng lực
D: Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng

Câu 20: Từ 21- 4 đến ngày 30-4-1959, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã họp Hội nghị cán bộ toàn Đảng bộ tại địa điểm nào?

A: Nhà Hát lớn
B: Phủ toàn quyền Đông Dương
C: Bưu điện Hà Nội
D: Sở Tài chính Pháp thuộc

Câu 21: Trong phong trào chiến tranh du kích trong nội thành Hà Nội từ năm 1948 đến năm 1953, tinh thần kháng chiến của nhân dân đã được phát động qua các phong trào nào?

A: Hợp tác với du kích, tổ chức các cuộc phục kích vào trại của kẻ địch
B: Hợp tác với du kích, đóng thuế cho Chính phủ, mua công phiếu kháng chiến
C: Hợp tác với Chính phủ thông qua đóng góp, ủng hộ tiền, vàng, quần áo
D: Hợp tác với Chính phủ, mua trái phiếu Chính phủ, huy động lớn lực lượng bảo vệ du kích

Câu 22: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở trong nước được thành lập ở đâu tại Hà Nội?

A: Nhà số 3D phố Hàm Long
B: Nhà số 5D phố Hàm Long
C: Nhà số 6D phố Hàm Long
D: Nhà số 4D phố Hàm Long

Câu 23: Những yêu cầu thiết yếu ban hành Luật Thủ đô?

A: Hà Nội không đơn thuần là đơn vị hành chính cấp tỉnh, mà là trung tâm đầu não chính trị – hành chính của quốc gia,
B: Cả 3 phương án
C: Việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội cũng đặt ra những vấn đề thực tế trước mắt cũng như lâu dài phải giải quyết.
D: Sau 9 năm thực hiện Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội đạt được những thành tựu quan trọng; tuy nhiên quá trình thực hiện cũng bộc lộ nhiều bất cập cả từ khía cạnh pháp lý cũng như khả năng giải quyết những vấn đề đặt ra trên thực tế.

Câu 24: “Chương trình Phát triển dịch vụ trình độ, chất lượng cao giai đoạn 2006-2010” của Thành ủy Hà Nội Key XIV được ban hành vào ngày nào?

A: 04/08/2006
B: 08/04/2005
C: 08/04/2006
D: 04/08/2005

Câu 25: Ngày 19/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội quyết định tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền bằng những phương thức nào?

A: Lập tức tấn công tổng lực, không để quân địch kịp trở tay
B: Sử dụng vũ lực, xông vào giành chính quyền
C: Vận động người dân tham dự buổi mít tinh với quân địch
D: Mít tinh kêu gọi quần chúng, tuần hành vũ trang

Đáp án Tuần 8 (Từ 4/5/2020 đến 10/5/2020)

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không thuộc một trong những vấn đề được thảo luận tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Key XIV?

A: Về phát triển kinh tế
B: Về công tác giải phóng mặt bằng
C: Về công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo
D: Về thực hiện cải cách hành chính

Câu 2: Nội dung nào dưới đây không thuộc khâu đột phá giai đoạn 2016 – 2020 được nêu tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI (tháng 11-2015)?

A: Phát triển kinh tế bền vững, đẩy mạnh nới lỏng định lượng, cho vay
B: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức
C: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
D: Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn.

Câu 3: Đại hội đại biểu thành phố Hà Nội lần thứ nhất (tháng 4-1959) đề ra mục tiêu, nhiệm vụ gì?

A: Tập trung phát triển văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân trên phương diện tinh thần
B: Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp; tích cực cải tạo công nghiệp tư bản chủ nghĩa; phát triển phong trào hợp tác hóa thủ công nghiệp; Đẩy mạnh phong trào hợp tác hóa nông nghiệp; Chấn chỉnh và tăng cường mậu dịch quốc doanh.
C: Cả 3 phương án
D: Củng cố phát triển văn hóa công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên

Câu 4: Ngày 20-12-1946, đài Tiếng nói Việt Nam phát đi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ địa điểm nào?

A: Hang Trầm – Chương Mỹ
B: Long Biên
C: Vạn Phúc – Hà Đông
D: Phố Trúc Bạch

Câu 5: Đồng chí Trần Danh Tuyên là Bí thư Thành ủy Hà Nội vào Key nào?

A: Khóa III (1963-1968)
B: Khóa II (1961-1963)
C: Khóa I (1959-1961)
D: Khóa IV (1968-1971)

Câu 6: Sự kiện có ý nghĩa quyết định, ảnh hưởng tới đội ngũ trí thức, thanh niên, học sinh ở Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung trong những năm 1926 – 1930?

A: Cách mạng vô sản
B: Cách mạng 3.0
C: Cách mạng Tháng Mười Nga (năm 1917) thành công, lập ra nhà nước Xô viết đầu tiên trên thế giới
D: Cách mạng Tháng Tám

Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là mục tiêu cơ bản trong 5 năm 1996-2000 được nêu tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII tháng 7 -1996?

A: Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm vững chắc an ninh- quốc phòng.
B: Tiếp tục hoàn chỉnh quản lý xây dựng theo quy hoạch, cải tạo và xây dựng mới kết cấu hạ tầng
C: Phát triển nguồn nhân lực cao, tích cực chủ động hội nhập quốc tế về nhân lực
D: Đẩy nhanh hơn nữa nhịp độ tăng trưởng kinh tế với cơ cấu kinh tế phù hợp

Câu 8: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ VII diễn ra vào ngày bao nhiêu?

A: 13-23/12/1976
B: 12-22/11/1977
C: 25/5-2/6/1976
D: Diễn ra trong 2 vòng. Vòng 1 từ 12-22/11/1976, vòng 2 từ 25/5-2/6/1977

Câu 9: Một trong những nhiệm vụ cụ thể và phương hướng công tác chủ yếu trong 2 năm 1974-1975 được nêu tại Tại Đại hội Đại biểu Thành phố lần thứ VI là?

A: Tích cực bình thường hóa, mở rộng quan hệ với các nước khác
B: Tích cực thành lập dự án, xây dựng các tòa nhà có hạ tầng hiện đại
C: Tăng cường bơm tiền, cho vay
D: Ra sức khôi phục, phát triển kinh tế, văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân

Câu 10: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ X diễn ra vào năm nào?

A: 1986
B: 1984
C: 1987
D: 1985

Câu 11: Đại hội biểu dương các điển hình tiêu biểu trong phong trào “Ba sẵn sàng” diễn ra vào thời gian nào?

A: 05/1965
B: 06/1965
C: 07/1965
D: 08/1965

Câu 12: Đảng bộ Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây lãnh đạo nhân dân chống “giặc dốt”, “xây dựng đời sống mới” như thế nào?

A: Hà Nội, Sơn Tây, Hà Đông tổ chức các Key huấn luyện giáo viên rồi giảng dạy lại cho người dân
B: Hà Nội, Sơn Tây, Hà Đông chủ trương tuyên truyền về tầm quan trọng của việc học
C: Hà Nội, Sơn Tây, Hà Đông vận động người dân học chung với nhau
D: Hà Nội, Sơn Tây, Hà Đông mở ra hàng ngàn lớp “bình dân học vụ”

Câu 13: Các giải pháp, mục tiêu được nêu tại Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu lực chính quyền các cấp giai đoạn 2006-2010 là?

A: Cập nhật, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tình hình, cải cách bộ máy hành chính, kiểm soát tài chính công
B: Cải cách thể chế hành chính, cải cách bộ máy hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công
C: Cải cách thể chế hành chính, cải cách quy chế tuyển dụng – bộ máy nhân sự, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức
D: Cải cách thể chế hành chính, cơ chế một cửa, tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

Câu 14: Hà Nội có bao nhiêu phố Start bằng chữ Hàng?

A: 48
B: 52
C: 53
D: 55

Câu 15: Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nội dung nào dưới đây thuộc nội dung được đánh giá trong Đánh giá tổng quát quá trình thực hiện đổi mới của Đảng bộ?

A: Trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế và trong nước, tình hình chính trị của Thủ đô ổn định
B: Công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức cán bộ đã phát huy được sức mạnh
C: Kinh tế phát triển nhanh
D: Bộ máy Đảng cồng kềnh, nhưng bộ máy chính quyền đã từng bước được tinh gọn

Câu 16: Cuối năm 1928, tờ truyền đơn được Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên Hà Nội in ở đâu?

A: 42 Hàng Thiếc
B: Dịch Vọng
C: Đông Ngạc
D: Ninh Hiệp

Câu 17: Nhiệm vụ chính của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao trong “Lời kêu gọi nhân Ngày giải phóng Thủ đô”?

A: Duy trì và khôi phục mọi hoạt động sản xuất, buôn bán, kinh tế, tài chính, hoạt động văn hóa của Thủ đô.
B: Ra sức giữ gìn trật tự an ninh.
C: Cả 3 phương án
D: Đoàn kết chặt chẽ, thực hiện tự do, dân chủ.

Câu 18: Những đặc điểm của kinh tế Thủ đô sau Cách mạng tháng 8?

A: Chưa kịp quốc hữu hóa cơ sở kinh tế thực dân, ngoại thương bế tắc, tỷ lệ thất nghiệp tăng, hàng hóa khan hiếm, giá sinh hoạt đắt đỏ
B: Kinh tế phát triển chậm nhưng chắc, Thủ đô tận dụng được các cơ sở kinh tế của thực dân, tạo công ăn việc làm cho người dân
C: Kinh tế Thủ đô ngừng trệ, tuy nhiên quá trình quốc hữu hóa cơ sở kinh tế thực dân được đẩy mạnh nhân dân tham gia vào sản xuất, buôn bán, tỷ lệ thất nghiệp giảm
D: Kinh tế Thủ đô phát triển mạnh, Hà Nội phát triển quan hệ giao thương với các nước láng giềng, tạo công ăn việc làm cho người dân, hàng hóa phong phú

Câu 19: Định hướng phát triển thương nghiệp và tài chính được nêu tại Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ I (21-30/4/1959) là?

A: Củng cố và tăng cường, phát triển doanh nghiệp cá nhân
B: Giảm thuế và tăng cường cho vay
C: Tăng cường cắt giảm thuế
D: Thành phố tích cực cải tạo thương nghiệp tư nhân đồng thời tăng cường mậu dịch quốc doanh

Câu 20: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV (tháng 10-2010) đề ra các khâu đột phá phát triển Thủ đô giai đoạn 2010 – 2015 như thế nào?

A: Tập trung phát triển các dự án PPP; xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là xây dựng hệ thống giao thông, cấp thoát nước và xử lý ô nhiễm môi trường.
B: Thiết lập các thiết chế văn hóa tại công sở; xây dựng đội ngũ cán bộ mạnh về chuyên môn
C: Cả 3 phương án
D: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân.

Câu 21: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ V đã đề ra nhiệm vụ cụ thể là?

A: Nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu
B: Tập trung phát triển thể chất, trí tuệ, con người Việt Nam
C: Nâng tầm Việt Nam trên phương diện hợp tác quốc tế
D: Chưa cần tập trung xây dựng kinh tế

Câu 22: Tại Đại hội Đại biểu Thành phố lần thứ VI, nội dung nào dưới đây không thuộc nội dung đánh giá trong nhiệm kỳ trước?

A: Đảng bộ đã luôn cảnh giác, chủ động chuẩn bị đối phó với mọi tình hình
B: Mặc dù bị thiên tai, nền kinh tế thành phố được giữ vững và phát triển
C: Chính sách hội nhập quốc tế của Thành phố đã đạt được những kết quả đáng mừng
D: Nhân dân thành phố đoàn kết nhất trí, phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước

Câu 23: Đặc sản Cốm Làng Vòng thuộc phường, quận nào của Hà Nội?

A: Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy
B: Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm
C: Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm
D: Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình

Câu 24: Ở Hà Nội những năm 1926-1930, nhân dân Hà Nội sống trong hoàn cảnh nào?

A: Ở trong khu phố “tây” do thực dân Pháp xây, mức sống dư giả do nhân dân Pháp làm ăn ở Hà Nội khá giả
B: Ở khu phố “ta”, sống vừa phải
C: Ở xen lẫn với thực dân Pháp ở phố “Tây”, mức sống vừa phải
D: Ở trong khu phố “ta”, nhà ổ chuột, cuộc sống nghèo khổ, lầm than

Câu 25: Tinh thần kháng chiến của nhân dân từ 1945-1954 được phát động chủ yếu qua phong trào nào?

A: Cả 3 phương án
B: Mua công phiếu kháng chiến.
C: Đóng thuế cho Chính phủ
D: Hợp tác với du kích

Đáp án Tuần 7 (Từ 27/4/2020 đến 03/5/2020)

Câu 1: Thành ủy Hà Nội chính thức được kiện toàn tổ chức vào thời gian nào?

A: Tháng 8-1930

B: Tháng 7-1930

C: Tháng 6-1930

D: Tháng 5-1930

Câu 2: Hà Nội có vai trò gì trong việc tổ chức các lớp huấn luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc tổ chức ở Quảng Châu, Trung Quốc?

A: Là nơi đưa thanh niên từ trong nước sang Quảng Châu và đón từ Quảng Châu về nước

B: Là nơi đưa thanh niên từ trong nước sang Quảng Châu

C: Không có vai trò gì

D: Là nơi đón thanh niên từ Quảng Châu về nước

Câu 3: Sau khi mở rộng địa giới hành chính lần thứ I năm 1961, Thủ đô Hà Nội gồm bao nhiêu khu nội thành và huyện ngoại thành?

A: Gồm 6 khu nội thành: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Tây Hồ; 6 huyện ngoại thành: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm, Mê Linh, Sóc Sơn.

B: Gồm 4 khu nội thành: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng; 4 huyện ngoại thành: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm

C: Gồm 4 khu nội thành: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng; 4 huyện ngoại thành: Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Từ Liêm.

D: Gồm 5 khu nội thành: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ; 4 huyện ngoại thành: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm.

Câu 4: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở trong nước được thành lập tại Hà Nội vào thời gian nào?

A: Tháng 5-1929

B: Tháng 3-1929

C: Tháng 4-1929

D: Tháng 2-1929

Câu 5: Nội dung nào dưới đây không thuộc nội dung phát triển văn hóa và xây dựng con người Hà Nội được nêu trong Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XIII?

A: Phát triển sự nghiệp sáng tạo văn học nghệ thuật

B: Xây dựng con người Hà Nội

C: Xây dựng người Hà Nội

D: Phát triển sự nghiệp khoa học – công nghệ

Câu 6: Làng nghề nào dưới đây nổi tiếng với nghề làm giò chả?

A: Làng Định Công

B: Làng Phú Vinh

C: Làng Ước Lễ

D: Làng Tây Tựu

Câu 7: Trong phong trào xóa nạn mù chữ ở hai tỉnh Hà Đông, Sơn Tây, các lớp bình dân học vụ mở ra khắp các thôn xóm với phương châm nào?

A: Mọi tầng lớp đều có quyền học miễn phí, nhưng tập trung đào tạo cho các cán bộ

B: Mọi tầng lớp đều có quyền học miễn phí

C: Người biết chữ dạy người chưa biết chữ

D: Tất cả mọi người đều có quyền biết chữ

Câu 8: Nội dung nào dưới đây là một trong những mục tiêu chủ yếu được nêu tại Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển kinh tế thương mại của tỉnh đến năm 2010 và những năm tiếp theo”?

A: Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt bình quân 17%/năm trở lên, nhập khẩu còn 14.5%/năm

B: Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt bình quân 17%/năm trở lên, nhập khẩu còn 15%/năm

C: Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt bình quân 17%/năm trở lên, nhập khẩu còn 14.2%/năm

D: Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt bình quân 16%/năm trở lên, nhập khẩu còn 14.5%/năm

Câu 9: Vì sao Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội Key III được kéo dài thêm?

A: Đại hội Key III không được kéo dài thêm

B: Chưa bầu được Bí thư Key mới

C: Trung ương ra chỉ thị chưa tổ chức Key mới do chưa có nhân sự

D: Đế quốc Mỹ đã mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ở miền Bắc và Hà Nội

Câu 10: Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nội dung nào dưới đây không thuộc mục tiêu của Đảng bộ Thành phố trong 5 năm từ 1986-1990?

A: Đẩy nhanh tốc độ phát triển

B: Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học – kỹ thuật, giáo dục, văn hóa

C: Tăng cường công tác quốc phòng – an ninh

D: Tăng cường cải cách hành chính, giảm thủ tục, thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển

Câu 11: Những kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau khi thực hiện kế hoạch 05 năm (1976 – 1980) trong lĩnh vực y tế?

A: Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, kịp thời dập tắt nhiều dịch bệnh

B: Trang bị đồng bộ cho trạm vệ sinh phòng dịch thành phố, 16 đội vệ sinh phòng dịch huyện và 70 trạm y tế xã.

C: Cả 3 phương án

D: Đã xây dựng bệnh viện phụ sản, trang bị phương tiện cho trạm cấp cứu 05, ba bệnh viện thành phố, năm bệnh viện huyện

Câu 12: Thăng Long là kinh đô của nước Đại Việt thời nào?

A: Thời Trần, Lê , Mạc, Lê Trung hưng

B: Thời Lý, Trần, Lê, Mạc

C: Thời Lý, Trần, Lê, Mạc, Lê Trung hưng

D: Thời Lý, Trần, Lê, Lê Trung hưng

Câu 13: Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XV, chỉ tiêu GDP bình quân/người từ 2011-2015 được xác định là?

A: 4.500-5.000USD/năm

B: 4.100-4.300USD/năm

C: 4.600-5.000USD/năm

D: 4.200-4.600USD/năm

Câu 14: Nơi chi bộ nông thôn ngoại thành Hà Nội được thành lập ở?

A: Đông Phù (Thanh Trì)

B: Mai Lâm (Đông Anh)

C: Cầu Diễn (Từ Liêm)

D: Đông Dư (Gia Lâm)

Câu 15: Ngày 27/4/2006, Thành ủy Hà Nội đã ban hành chương trình nào về tạo chuyển biến mạnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng?

A: Chương trình số 03-CTr/TU

B: Chương trình số 02-CTr/TU

C: Chương trình số 04-CTr/TU

D: Chương trình số 01-CTr/TU

Câu 16: Trong thời kỳ khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa ở Hà Nội đã đạt được những kết quả nào về phát triển giáo dục, y tế, văn học – nghệ thuật như thế nào?

A: Hệ thống y tế phát triển mạnh. Một số bệnh viện lớn ra đời đi vào hoạt động phục vụ việc chăm sóc và khám chữa bệnh cho người dân.

B: Bồi dưỡng, phát triển những cây bút cách mạng. Khuyến khích sáng tác các tác phẩm đề tài cách mạng và phục vụ đời sống tinh thần của người dân.

C: Phong trào bình dân học vụ được phát triển, cuối năm 1958, thành phố đã xóa xong nạn mù chữ cho 98% người dân. Xây dựng các trường học bậc phổ thông và một số trường bậc trung cấp, đại học.

D: Cả 3 phương án

Câu 17: Từ cuối năm 1945 đến tháng 3 năm 1946, Hà Nội đã phải đối mặt với những lực lượng nào?

A: Đế quốc Anh, Việt Tân

B: Quân Tưởng, tổ chức khủng bố Việt Nam Quốc dân đảng và Việt Nam cách mạng đồng chí hội

C: Pháp

D: Pháp, Đế quốc Anh, Mỹ

Câu 18: Chương trình số 05-CTr/TU về phát triển kinh tế ngoại thành và từng bước hiện đại hóa nông thôn giai đoạn 2006-2010 được ban hành vào ngày nào?

A: 09/05/2006

B: 05/10/2006

C: 10/05/2006

D: 05/09/2006

Câu 19: Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XV xác định chỉ tiêu tăng trưởng GDP từ 2011-2015 là?

A: 11,5-12%/năm

B: 13-14%/năm

C: 12-13%/năm

D: 15-16%/năm

Câu 20: Hãy cho biết thời gian thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên ở Hà Nội?

A: tháng 10-1926

B: tháng 11-1926

C: tháng 12-1926

D: tháng 9-1926

Câu 21: Ý nào sau đây không thuộc nội dung xây dựng cơ bản và kiến thiết thành phố được nêu tại Đại hội Đảng bộ lần thứ III năm 1963?

A: Cải thiện các khu xóm lao động, thanh toán nhà ổ chuột

B: Cải tạo hệ thống cống rãnh, lấp ao tù nước động, giải quyết thoát nước

C: Hoàn thanh xây dựng Công viên Thống nhất

D: Hoàn thành xây dựng Công viên Thủ Lệ

Câu 22: Một trong những mục tiêu được nêu tại Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển kinh tế ngoại thành và từng bước hiện đại hóa nông thôn giai đoạn 2006-2010 là “Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân…/năm”. Hãy điền vào chỗ trống?

A: 15%

B: 5 năm (2006-2010) đạt 12%

C: 5 năm đạt 15%

D: 5 năm (2006-2010) đạt 15%

Câu 23: Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ II xác định các nhiệm vụ về củng cố chính quyền nhân dân các cấp là?

A: Phải nhận thức rõ Nhà nước chúng ta là Nhà nước của nhân dân lao động

B: Tăng cường củng cố chính quyền nhân dân các cấp vững mạnh đủ sức lãnh đạo sự nghiệp phát triển Thủ đô

C: Củng cố Ủy ban nhân dân các cấp, bổ sung thêm cán bộ có năng lực vào cơ quan ban Đảng

D: Cần kiện toàn các cơ quan, sở ban ngành kinh tế để tập trung phát triển kinh tế vững mạnh

Câu 24: Nội dung nào dưới đây không thuộc mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010 được nêu tại Chương trình số 04-CTr/TU ngày 10/5/2006?

A: Cải cách bộ máy hành chính

B: Cải cách cơ cấu kinh tế

C: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức

D: Cải cách thể chế hành chính

Câu 25: Đặc trưng nổi tiếng nhất của khu phố cổ là?

A: Các phố nghề

B: Các hàng quán

C: Các phố ăn uống

D: Các phố vui chơi

Đáp án Tuần 6 (Từ 20/4/2020 đến 26/4/2020)

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không thuộc một trong những mục tiêu trong Chương trình số 08-CTr/TU ngày 04/08/2006 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”?

A: Tập trung xây dựng văn hóa cơ sở, đặc biệt là văn hóa công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức

B: Đưa văn hóa thực sự trở thành động lực quan trọng phát triển kinh tế

C: Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

D: Phát triển văn hóa Thủ đô xứng tầm với truyền thống ngàn năm văn hiến

Câu 2: Phương hướng phát triển đối với công nghiệp thành phố được xác định tại Đại hội Đảng bộ lần thứ III năm 1963 là?

A: Áp dụng thành tựu kỹ thuật từ nhiệm kỳ trước, tập trung phát triển công nghiệp sản xuất, đặc biệt là công nghiệp phụ trợ

B: Chỉ tập trung phát triển các xí nghiệp trung ương quốc doanh tại Hà Nội

C: Tập trung phát triển các xí nghiệp công nghiệp trung ương tại Hà Nội, thủ công nghiệp, công nghiệp cơ khí

D: Tập trung phát triển Các xí nghiệp tư nhân, cơ sở sản xuất tư nhân

Câu 3: Vào ngày 04/8/2006, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình nào về “Xây dựng, phát triển và quản lý đô thị Hà Nội giai đoạn 2006-2010”?

A: Chương trình số 12-CTr/TU ngày 04/08/2006

B: Chương trình số 11-CTr/TU ngày 04/08/2006

C: Chương trình số 10-CTr/TU ngày 04/08/2006

D: Chương trình số 09-CTr/TU ngày 04/08/2006

Câu 4: Cơ cấu kinh tế đến năm 2010 được nêu tại Chương trình số 10-CTr/TU ngày 04/08/2006 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển một số ngành dịch vụ trình độ, chất lượng cao giai đoạn 2006-2010” là?

A: Dịch vụ chiếm 53,7-57,3%, công nghiệp chiếm 41,2-41,4%

B: Dịch vụ chiếm 53,7-57,7%, công nghiệp chiếm 42,2-42,4%

C: Dịch vụ chiếm 53,7-57,7%, công nghiệp chiếm 41,2-41,4%

D: Dịch vụ chiếm 57,3-57,7%, công nghiệp chiếm 41,2-41,4%

Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Chương trình ngày 04/8/2006 của Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng, phát triển và quản lý đô thị Hà Nội giai đoạn 2006-2010”?

A: Đầu tư phát triển hệ thống giao thông

B: Phát triển quỹ nhà ở và quản lý tốt các khu đô thị

C: Xã hội hóa nguồn lực đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt tập trung vào các hợp đồng PPP

D: Quy hoạch và quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

Câu 6: Lý Công Uẩn rời đô về Đại La, đổi tên là Thăng Long vào năm nào?

A: Năm 1010

B: Năm 1009

C: Năm 1054

D: Năm 1011

Câu 7: Từ năm 1941 đến 1942, Thành ủy Hà Nội, Tỉnh ủy Hà Đông, Sơn Tây tham gia xây dựng An toàn khu ở đâu?

A: Long Biên, Cầu Giấy

B: Hà Nam Ninh, Sơn Tây

C: Gò Gai, Đại Phẩm, Yên Trường, Nam Hài, Tiên Tiến (Chương Mỹ)

D: Vĩnh Phúc, Hà Đông

Câu 8: Nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm vụ Xây dựng Đảng bộ vững mạnh được nêu tại tại Đại hội Đại biểu Thành phố lần thứ VI là?

A: Tăng cường công tác tư tưởng, giáo dục chính trị tư tưởng

B: Cả 3 phương án

C: Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, hướng vào lực lượng trẻ, nữ

D: Các cơ quan Đảng, báo chí, các trường Đảng và trường của các đoàn thể quần chúng phải được kiện toàn

Câu 9: Thành ủy Hà Nội đã ban hành chương trình nào về đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu lực chính quyền các cấp giai đoạn 2006-2010?

A: Chương trình số 03-CTr/TU ngày 13/5/2006

B: Chương trình số 03-CTr/TU ngày 10/5/2006

C: Chương trình số 05-CTr/TU ngày 16/5/2006

D: Chương trình số 04-CTr/TU ngày 10/5/2006

Câu 10: .”… có tục bánh mo Bánh giày bánh cuốn đãi cho bạn bè” Hãy chọn đáp án đúng với phần “…” trong câu đồng dao trên

A: Sơn Đồng

B: Ba Vì

C: Ba Đình

D: Ninh Hiệp

Câu 11: Đồng chí nào là Bí thư Chi bộ cộng sản đầu tiên ở trong nước được thành lập tại Hà Nội?

A: Đỗ Ngọc Du

B: Nguyễn Đức Cảnh

C: Trần Văn Cung

D: Ngô Gia Tự

Câu 12: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XIV diễn ra vào thời gian nào?

A: 19-21/12/2005

B: 23-25/12/2005

C: 21-23/12/2005

D: 22-24/12/2005

Câu 13: Nội dung nào dưới đây không thuộc nội dung được nêu trong Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”?

A: Sử dụng vũ lực để giành lại chính quyền

B: Thay đổi mọi hình thức tuyên truyền

C: Sẵn sàng chuyển qua hình thức tổng khởi nghĩa khi đã đủ điều kiện

D: Phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ

Câu 14: Những kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau khi thực hiện kế hoạch 05 năm (1976 – 1980) trong lĩnh vực công nghiệp?

A: Hà Nội không xây dựng nền kinh tế dựa trên công nghiệp

B: Hà Nội đã xây dựng được một nền công nghiệp hiện đại, đặc biệt là công nghiệp nặng

C: Hầu hết các xí nghiệp bị địch đánh phá đã được xây dựng lại hoặc mở rộng thêm

D: Đến năm 1978, công nghiệp Trung ương không tăng trưởng so với năm 1976

Câu 15: Chỉ tiêu tăng trưởng tốc độ GDP/năm được nếu trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XII năm 1996-2000 là?

A: 20%

B: 18%

C: 10%

D: 15%

Câu 16: Nội dung nào dưới đây không thuộc “Chương trình Phát triển khoa học – công nghệ và giáo dục đào tạo” được nêu tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Key XIV?

A: Xác định vị trí, vai trò quan trọng của các yếu tố khoa học – công nghệ trong quá trình sản xuất – kinh doanh

B: Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo

C: Quan tâm đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ

D: Phát triển các trung tâm nghiên cứu khoa học – công nghệ

Câu 17: Chỉ tiêu tăng trưởng GDP/đầu người được nêu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XII là?

A: 11%

B: 18%

C: 14,5%

D: 20%

Câu 18: Nội dung nào dưới đây không thuộc Chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2006-2010 được nêu tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XIV?

A: Chương trình phát triển khoa học – công nghệ và giáo dục đào tạo

B: Chương trình Xây dựng, phát triển và quản lý đô thị Hà Nội

C: Chương trình Đẩy mạnh tiền trình hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng năng lực cạnh tranh của Thủ đô

D: Chương trình bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, bão, lụt

Câu 19: Thành ủy Hà Nội đã ban hành chương trình gì về “Phát triển khoa học – công nghệ và Giáo dục – đào tạo giai đoạn 2006-2010”?

A: Chương trình số 12-CTr/TU

B: Chương trình số 09-CTr/TU

C: Chương trình số 14-CTr/TU

D: Chương trình số 10-CTr/TU

Câu 20: Phong trào “Mùa đông binh sĩ” là phong trào giúp huy động tiền may áo rét tặng chiến sĩ, thương binh, bệnh binh. Phong trào này Start từ khi nào? Tại địa điểm nào?

A: Chiều 18/11/1946 tại Bưu điện Hà Nội

B: Sáng 19/11/1946 tại Nhà Hát lớn Hà Nội

C: Chiều 17/11/1946 tại Nhà Hát lớn Hà Nội

D: Sáng 17/11/1946 tại Bưu điện Hà Nội

Câu 21: Những thuận lợi chủ yếu của Thủ đô sau ngày thống nhất đất nước?

A: Hà Nội đã xây dựng được một nền công nghiệp và những cơ sở vật chất ban đầu; có nguồn chất xám dồi dào ở các trường đại học, các viện nghiên cứu; các tầng lớp nhân dân lao động Thủ đô có truyền thống cách mạng, trình độ chuyên môn

B: Hà Nội đã xây dựng được một nền công nghiệp và những cơ sở vật chất ban đầu; có nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ chuyên môn.

C: Hà Nội đã xây dựng được một nền công nghiệp hiện đại và những cơ sở vật chất đầy đủ; có nguồn chất xám dồi dào ở các trường đại học, các viện nghiên cứu; các tầng lớp nhân dân lao động Thủ đô có truyền thống cách mạng.

D: Hà Nội đã có nguồn chất xám dồi dào ở các trường đại học, các viện nghiên cứu; các tầng lớp nhân dân lao động Thủ đô có trình độ chuyên môn.

Câu 22: Câu nào sau đây không được ghi trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

A: Không có gì quý hơn độc lập tự do

B: Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới

C: Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.

D: Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng

Câu 23: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội Key IV được diễn ra vào thời gian nào?

A: 8-12/4/1968

B: 8-13/3/1968

C: 9-14/4/1968

D: 8-13/4/1968

Câu 24: Nhiệm vụ chung trong 3 năm 1963-1965 được xác định tại Đại hội Đảng bộ lần thứ III năm 1963 là?

A: Tiếp tục hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa, củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới

B: Phát huy tinh thần sáng tạo của nhân dân tham gia xây dựng và quản lý thành phố

C: Xúc tiến cuộc cách mạng kỹ thuật, tư tưởng văn hóa

D: Cả 3 phương án

Câu 25: Tối ngày 15/8/1945 theo chỉ thị của Xứ ủy, Thành ủy triệu tập hội nghị bất thường gồm cán bộ và đội trưởng các đội công nhân xung phong, Thanh niên xung phong ở đâu?

A: Phố Hàng Gạo (Chợ Đồng Xuân)

B: Quán Sứ

C: Chùa Hà (nay thuộc phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy)

D: Từ Liêm

Đáp án Tuần 5 (Từ 13/4/2020 đến 19/4/2020)

Câu 1: Bài học rút ra sau 15 năm đổi mới (1986-2000) được nêu tại Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XIII là?

A: Quán triệt vận dụng đúng theo chủ trương của Đảng, Linh hoạt chỉ đạo, chăm lo xây dựng kinh tế

B: Bám sát chỉ đạo của Đảng, lắng nghe nhân dân, phát triển kinh tế xã hội toàn diện

C: Quán triệt vận dụng các chủ trương của Đảng, Coi trọng công tác chỉ đạo tổ chức chủ động, bám sát thực tiễn, chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

D: Cần phát triển kinh tế nhanh và mạnh nhưng phải giữ vững ổn định chính trị, xã hội, quyết tâm đẩy lùi tệ nạn xã hội

Câu 2: Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô giai đoạn 2006-2010 được ban hành vào ngày nào?

A: 05/5/2006

B: 04/4/2006

C: 04/5/2006

D: 05/4/2006

Câu 3: Định hướng xây dựng Thủ đô Hà Nội sau ngày đất nước thống nhất?

A: Chuyển hướng nhiệm vụ, động viên tổ chức quần chúng đẩy mạnh phong trào lao động sản xuất, xây dựng Thủ đô xã hội chủ nghĩa.

B: Chi viện cán bộ và các nguồn lực cần thiết giúp các tỉnh phía Nam mau chóng ổn định tình hình sau giải phóng.

C: Cả 3 phương án

D: Tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ khoa học-kỹ thuật, cán bộ quản lý; phát động các phong trào thi đua yêu nước, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực xây dựng, phát triển Thủ đô.

Câu 4: Nội dung nào dưới đây không thuộc một trong những vấn đề được thảo luận tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Key XIV?

A: Về thực hiện cải cách hành chính

B: Về công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo

C: Về phát triển kinh tế

D: Về công tác giải phóng mặt bằng

Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là nhiệm vụ được nêu tại Chương trình số 08-CTr/TU ngày 04/08/2006?

A: Tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa

B: Phát triển hệ thống thông tin đại chúng

C: Phát triển văn học nghệ thuật Thủ đô một cách toàn diện

D: Xây dựng chương trình kỷ niệm 990 năm Thăng Long

Câu 6: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ VIII đã đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế văn hóa tại nhiệm kỳ VII như thế nào?

A: Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa đã có nhiều tiến bộ, tuy nhiên công tác văn hóa, văn nghệ, thông tin chưa phục vụ được nhiệm vụ chính trị của Thành phố

B: Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa phát triển không đúng tầm của Thủ đô

C: Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục phát triển, góp phần xây dựng kinh tế

D: Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa phát triển ở mức độ vừa phải, nhưng còn nhiều khuyết điểm, đặc biệt là chưa đẩy mạnh được phong trào thể dục thể thao

Câu 7: Nội dung nào dưới đây không thuộc nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được nêu tại Chương trình số 10-CTr/TU ngày 04/08/2006 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển một số ngành dịch vụ trình độ, chất lượng cao giai đoạn 2006-2010”?

A: Phát triển nguồn nhân lực cao, tăng cường hội nhập quốc tế về nhân lực

B: Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển

C: Cải cách môi trường sản xuất – kinh doanh và đầu tư

D: Tập trung đầu tư phát triển các nhóm sản phẩm, các ngành sản xuất có lợi thế cạnh tranh

Câu 8: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ X được tổ chức vào thời gian nào và tại đâu?

A: Từ ngày 17 đến ngày 23/10/1986, tại Hội trường Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô

B: Từ ngày 17 đến ngày 23/10/1987, tại Hội trường Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô

C: Từ ngày 17 đến ngày 23/10/1986, tại Hội trường Cung Thanh niên Hà Nội

D: Từ ngày 20 đến ngày 23/10/1986, tại Hội trường Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô

Câu 9: Nội dung chính lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào, chiến sĩ quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ?

A: Cả 3 phương án

B: Khẳng định kết quả tất yếu với niềm tin lớn lao về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhất định thắng lợi.

C: Khẳng định ý chí chiến đấu của nhân dân ta quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

D: Dự báo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước còn kéo dài và ác liệt.

Câu 10: Bối cảnh lịch sử giai đoạn 1930 – 1935 ở Hà Nội?

A: Kinh tế do thực dân Pháp điều hành có thành tựu, người dân Hà Nội sống ở mức vừa phải

B: Khủng hoảng kinh tế đang diễn ra gay gắt, nhân dân bị xô đẩy vào cảnh bần cùng, nhân dân phải chịu nhiều thứ thuế

C: Kinh tế Hà Nội gặp khủng hoảng ở một giai đoạn nhỏ, nhưng đạt được nhiều thành tựu

D: Khủng hoảng kinh tế diễn ra, nhưng thực dân Pháp gỡ bỏ nhiều thứ thuế giúp người dân Hà Nội buôn bán thuận lợi

Câu 11: Địa danh Hà Nội được hình thành từ khi nào?

A: Năm 1873, Pháp đánh thành Hà Nội

B: : Tháng 7/1888, Tổng thống Pháp ra sắc lệnh lập Thành phố Hà Nội

C: Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta.

D: Năm 1831, Vua Minh Mạng hạ Thăng Long xuống thành tỉnh Hà Nội

Câu 12: Cuối năm 1928, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên Hà Nội đã tổ chức in, rải truyền đơn phản đối thực dân Pháp với nội dung gì?

A: Phản đối việc thực dân Pháp áp bức quần chúng Hà Nội

B: Phản đối việc thực dân Pháp xây dựng các công trình lớn

C: Phản đối việc thực dân Pháp ăn bớt tiền lương của công nhân Hà Nội

D: Phản đối việc thực dân Pháp mộ nhân công Hà Nội đưa đi bán cho các tư sản Pháp ở Tân thế giới

Câu 13: Làng cổ nào ở Hà Nội nổi tiếng với nghề nuôi bắt rắn?

A: Lệ Mật

B: La Cả

C: Lương Xá

D: Đường Lâm

Câu 14: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội Key IV xác định phương châm hành động là gì?

A: Dù thế nào, vẫn phải quan tâm, chăm sóc nhân dân

B: Dù tình hình thế nào, cũng phải phát triển hệ thống tuyến truyền mạnh, giúp nhân dân ý thức được những việc mình cần phải làm

C: Dù thế nào, cũng phải tập trung vào phát triển kinh tế, đặc biệt là dịch vụ

D: Dù tình hình phát triển như thế nào cũng phải tăng cường sức chiến đấu để bảo vệ vững chắc Thủ đô

Câu 15: Cầu Long Biên trước đây còn có tên là gì?

A: Cầu Doumer

B: Cầu Rồng

C: Cầu Pháp Việt

D: Cầu Dài

Câu 16: Thành ủy Hà Nội lâm thời được thành lập vào thời gian nào?

A: Ngày 3-7-1930

B: Ngày 17-3-1930

C: Ngày 13-7-1930

D: Ngày 7-3-1930

Câu 17: Lễ hội Cổ Loa diễn ra tại xã Đông Anh, ngoại thành Hà Nội từ ngày 6 đến 16 tháng giêng âm lịch để tưởng nhớ đến nhân vật lịch sử nào?

A: Sơn Tinh – Thủy Tinh

B: Mị Châu – Trọng Thủy

C: Vua Hùng thứ 18

D: Thục Phán An Dương Vương

Câu 18: Chi bộ nông thôn ngoại thành Hà Nội được thành lập vào thời gian nào?

A: Tháng 2 năm 1930

B: Tháng 3 năm 1930

C: Tháng 4 năm 1930

D: Tháng 5 năm 1930

Câu 19: Nội dung nào không thuộc phương hướng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng được nêu tại Đại hội Đảng bộ lần thứ III năm 1963?

A: Cần chú ý bồi dưỡng lập trường và tư tưởng của giai cấp công nhân cho cán bộ, đảng viên

B: Toàn Đảng bộ phải đặc biệt chú trọng vào cải tiến tổ chức lãnh đạo và lề lối làm việc

C: Bồi dưỡng, quan tâm, tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ sang nước ngoài học tập

D: Các cấp ủy Đảng phải giữ vững các kỳ sinh hoạt

Câu 20: Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Key XIV được diễn ra vào ngày nào?

A: 10-11/03/2006

B: 03-04/10/2006

C: 10-11/10/2006

D: 02-03/10/2006

Câu 21: Định hướng phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô giai đoạn 2001-2010?

A: Đảm bảo nhân dân Thủ đô có mức thu nhập cao, phấn đấu Hà Nội đạt chỉ số PAPI cao nhất cả nước, tập trung giải quyết các vấn đề nhạy cảm về đất đai

B: Đảm bảo vững chắc về chính trị, an toàn xã hội, phát triển toàn diện kinh tế, khoa học – công nghệ, văn hóa – xã hội

C: Vững chắc về tư tưởng trong cán bộ, phát triển, đổi mới chính sách kinh tế, đặc biệt là chú trọng cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước

D: Xây dựng nền kinh tế với Du lịch là đầu tàu, đảm bảo phát triển nhanh nhưng đi cùng với ổn định chính trị – xã hội

Câu 22: Thành ủy Hà Nội đã ban hành chương trình nào về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội?

A: Chương trình số 06-CTr/TU ngày 08/04/2006

B: Chương trình số 08-CTr/TU ngày 04/08/2006

C: Chương trình số 12-CTr/TU ngày 04/08/2006

D: Chương trình số 18-CTr/TU ngày 04/08/2006

Câu 23: Trong năm 1959, thương nghiệp xã hội chủ nghĩa ở Thủ đô đã thực hiện được nhiệm vụ gì?

A: Tổ chức các chợ, các địa điểm buôn bán, thương mại

B: Quản lí tốt thị trường, thu đúng, đủ thuế tạo tiền để phát triển doanh nghiệp lớn của nhà nước

C: Nắm được trận địa buôn bán, đảm bảo phân phối đủ hàng hóa cho nhân dân, đảm bảo quản lý thị trường

D: Đảm bảo ngoại thương phát triển mạnh, gia tăng xuất khẩu, nhập khẩu

Câu 24: Tư tưởng chỉ đạo phát triển trong những năm tới được nêu tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIV là?

A: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, năng động sáng tạo

B: Tranh thủ nguồn vốn ODA để phát triển cơ sở hạ tầng

C: Tập trung mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực xã hội hóa

D: Chú trọng công tác xây dựng và phát triển các đoàn viên trong các đoàn thể

Câu 25: Vào tháng 10/1940, trên cơ sở 15 đảng viên thuộc Chi bộ Đa Phúc và Chi bộ ghép Thuần Mỹ – Phương Độ, Xứ ủy Bắc kỳ quyết định thành lập Đảng bộ nào?

A: Ban cán sự Đảng bộ Tỉnh Sơn Tây

B: Đảng bộ tỉnh Sơn Tây

C: Đảng bộ tỉnh Hà Đông

D: Đảng bộ thị xã Hòa Bình

Đáp án Tuần 4 (Từ 6/4/2020 đến 12/4/2020)

Câu 1: Nội dung nào dưới đây thuộc phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong 5 năm 1991 – 1995 được nêu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI?

A: Cả 3 phương án

B: Tiếp tục phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và đổi mới cơ chế quản lý kinh tế

C: Tăng cường công tác xây dựng và quản lý đô thị

D: Ổn định và phát triển kinh tế

Câu 2: Thành ủy Hà Nội đã ban hành chương trình gì về “Phát triển khoa học – công nghệ và Giáo dục – đào tạo giai đoạn 2006-2010”?

A: Chương trình số 09-CTr/TU

B: Chương trình số 12-CTr/TU

C: Chương trình số 14-CTr/TU

D: Chương trình số 10-CTr/TU

Câu 3: Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ V, Đại hội đã nêu một trong những nhiệm vụ của Thủ đô trong giai đoạn 1971-1973 là?

A: Nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

B: Trước mặt phải ra sức thực hiện chiến lược Đại đoàn kết dân tộc

C: Nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước

D: Tăng cường sức chiến đấu để bảo vệ vững chắc Thủ đô, đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

Câu 4: Đảng bộ Hà Nội lãnh đạo chuyển hướng từ thời bình sang thời chiến như thế nào?

A: Đẩy mạnh việc làm hầm trú ẩn, tổ chức phòng không nhân dân. Hệ thống thông báo, báo động được gấp rút cải tạo, xây dựng

B: Việc đảm bảo điện, nước được đặc biệt quan tâm, chuẩn bị mọi phương án, dự phòng mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

C: Xây dựng và phát triển kinh tế sang thời chiến nhằm phục vụ phát triển nông nghiệp, công nghiệp và chiến đấu

D: Cả 3 phương án

Câu 5: Đến năm 1960, trên địa bàn thành phố Hà Nội, các trường đại học nào đã được thành lập?

A: Y dược, Sư phạm, Tổng hợp, Bách khoa, Nông lâm, Kinh tế Tài chính, Cao đẳng Mỹ thuật

B: Nông nghiệp, Kinh tế, Sư phạm, Y dược, Bách khoa

C: Sư phạm, Tổng hợp, Bách Khoa, Mỹ thuật, Kinh tế Quốc dân

D: Ngoại thương, Kinh tế Tài chính, Bách Khoa, Tổng hợp

Câu 6: Sau khi Chính phủ ra sắc lệnh bắt buộc học chữ quốc ngữ và tổ chức học không mất tiền cho tất cả mọi người., Hà Nội thanh toán xong nạn mù chữ; bên cạnh đó tích cực chuẩn bị năm học mới 1946 – 1947 bao nhiêu học sinh?

A: 30.000 học sinh

B: 20.000 học sinh

C: 25.000 học sinh

D: 18.000 học sinh

Câu 7: Ngày 12-1-1973, Thường vụ Thành ủy và Ủy ban hành chính Thành phố đã quyết định: Đi đôi với sửa chữa phải tiến hành xây dựng nhà tạm bằng tranh tre cho các khu nào?

A: Không sửa chữa mà xây mới hoàn toàn cho các khu có nhà bị đổ

B: Khu Khâm Thiên, Mai Hương, Tương Mai và các khu có nhà bị đổ hoàn toàn

C: Khu Cầu Giấy, Cầu Long Biên và Làng Dịch Vọng

D: Khu Hàng Ngang, Hàng Đào

Câu 8: Hiện Hà Nội có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp xã?

A: 579

B: 584

C: 578

D: 583

Câu 9: Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, Đại hội đã nêu ra mục tiêu tổng quát thời kỳ 1996-2000. Nội dung nào dưới đây không thuộc mục tiêu tổng quát?

A: Tiếp tục hoàn chỉnh quản lý xây dựng theo quy hoạch, cải tạo

B: Phát triển kinh tế nhanh nhưng phải xanh và bền vững

C: Cả thiện hơn nữa đời sống vật chất và văn hóa, môi trường sống của nhân dân

D: Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng

Câu 10: Trong 05 tháng đầu năm 1948, phong trào chiến tranh du kích trong nội thành Hà Nội đã thu được những kết quả nào?

A: Mặc dù đã có thành tựu, tuy nhiên chưa phát triển được phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên

B: Đánh những trận nhỏ, phong trào vận động phụ nữ đạt được những thành tựu lớn

C: Đánh những trận khá lớn vào vùng ven nội và nội thành gây cho địch thiệt hại nặng nề.

D: Tiêu diệt 595 tên địch, làm bị thương 216. Công tác địch vận bước đầu thu kết quả

Câu 11: Đồng chí nào là Bí thư Thành ủy Hà Nội sau khi được kiện toàn?

A: Nguyễn Ngọc Vũ

B: Đỗ Ngọc Du

C: Đỗ Danh Cưu

D: Lê Đình Tuyển

Câu 12: Ở Hà Nội những năm 1926-1930, thực dân Pháp mở rộng các định chế tài chính, phát triển thêm các cửa hàng, nhà máy Pháp, mở cửa trường đại học nhằm mục đích gì?

A: Thực dân Pháp muốn nâng tầm hợp tác với Hà Nội nói riêng

B: Pháp thấy Hà Nội là một thành phố có tiềm năng nên thực dân muốn phát triển Hà Nội

C: Thực dân Pháp muốn biến Hà Nội trở thành đầu não thống trị, phục vụ cho cuộc khai thác thuộc địa lần 2

D: Thực dân Pháp muốn nhân dân Pháp làm kinh tế ở Hà Nội

Câu 13: Nội dung nào dưới đây không thuộc “Chương trình Xây dựng, phát triển và quản lí đô thị Hà Nội” được nêu tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Key XIV?

A: Đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng hạ tầng, đặc biệt chú trọng công tác giải phóng mặt bằng

B: Khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch phát triển Thủ đô gắn với quy hoạch không gian vùng Thủ đô

C: Phát huy, khai thác tốt các nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng Thủ đô

D: Tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng các dịch vụ đô thị

Câu 14: Câu nói nổi tiếng ghi trên văn bia tiến sĩ đầu tiên ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” là của ai?

A: Trạng nguyên đầu tiên của triều hậu Lê – Nguyễn Trực

B: Đông các Đại học sĩ Thân Nhân Trung

C: Lê Thánh Tông

D: Lý Công Uẩn

Câu 15: Cơ cấu kinh tế được Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X đề ra là?

A: Ngoại thương, Công – Nông nghiệp, Dịch vụ

B: Ngoại thương, Công nghiệp nặng – nhẹ, không cần đầu tư vào nông nghiệp

C: Công nghiệp, Nông nghiệp, Dịch vụ – Du lịch

D: Thuần Công nghiệp nặng, Nông nghiệp trồng trọt

Câu 16: Từ năm 1954-1957, bước vào thời kỳ khôi phục kinh tế, Thành ủy Hà Nội đã xác định trọng tâm công tác giúp khôi phục kinh tế là gì?

A: Phát triển nông nghiệp, công nghiệp cùng lúc

B: Phát triển nông nghiệp vì nước ta đã có truyền thống làm nông, từ đó làm bàn đạp phát triển công nghiệp

C: Tăng cường hợp tác, tham gia các tổ chức quốc tế

D: Chủ yếu là khôi phục và phát triển thủ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Chương trình ngày 04/8/2006 của Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng, phát triển và quản lý đô thị Hà Nội giai đoạn 2006-2010”?

A: Đầu tư phát triển hệ thống giao thông

B: Xã hội hóa nguồn lực đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt tập trung vào các hợp đồng PPP

C: Quy hoạch và quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

D: Phát triển quỹ nhà ở và quản lý tốt các khu đô thị

Câu 18: Đại hội Đại biểu Thành phố lần thứ VI diễn ra vào thời gian nào?

A: 8-12/4/1974

B: 8-12/5/1974

C: 8-12/6/1974

D: 6-12/4/1974

Câu 19: Những kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau khi thực hiện kế hoạch 05 năm (1976 – 1980) trong lĩnh vực văn hóa – giáo dục?

A: Cả 3 phương án

B: Hà Nội tập trung vận động nhân dân thực hiện phong trào nếp sống văn minh gia đình văn hoá mới.

C: Sự nghiệp giáo dục có bước tiến mới: năm học 1977 – 1978 số học sinh phổ thông là 345.623 em (kể cả vỡ lòng), gần 6 vạn người theo học bổ túc, 78.000 cháu vào mẫu giáo, nhà trẻ.

D: Ngành giáo dục đã có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học, khu vực nội thành hoàn thành phổ cập cấp I.

Câu 20: Nội dung nào dưới đây không thuộc một trong những vấn đề được thảo luận tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Key XIV?

A: Về thực hiện cải cách hành chính

B: Về công tác giải phóng mặt bằng

C: Về phát triển kinh tế

D: Về công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo

Câu 21: Từ năm 1954 đến 1957, Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã có những biện pháp nào để khôi phục kinh tế ở nội thành và các huyện ngoại thành Hà Nội, tỉnh Hà Đông, Sơn Tây?

A: Chủ trương ra sức khai phá ruộng hoang, đào mương đắp đập lấy nước chống hạn; phục hồi nghề thủ công và nghề phụ gia đình; phát triển chăn nuôi.

B: Tăng cường công tác vận động quần chúng, nhất là công vận để khôi phục kinh tế.

C: Khôi phục kinh tế là trọng tâm công tác, trong đó “Chủ yếu là khôi phục và phát triển thủ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp”.

D: Cả 3 phương án

Câu 22: Phương án nào dưới đây là một trong những hoạt động ủng hộ phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh của nhân dân Hà Nội?

A: Tổ chức mít tinh

B: Tổ chức các cuộc diễu hành, phô trương sức mạnh tinh thần tập thể

C: Vận động nhân dân ủng hộ phong trào

D: Bạo lực vũ trang

Câu 23: Chỉ tiêu tăng trưởng GDP/năm được nêu tại Chương trình số 10-CTr/TU ngày 04/08/2006 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển một số ngành dịch vụ trình độ, chất lượng cao giai đoạn” 2006-2010 là?

A: 14-15%

B: 11-12%

C: 13,5-14%

D: 13-14%

Câu 24: Những đặc điểm của kinh tế Thủ đô sau Cách mạng tháng 8?

A: Kinh tế phát triển chậm nhưng chắc, Thủ đô tận dụng được các cơ sở kinh tế của thực dân, tạo công ăn việc làm cho người dân

B: Kinh tế Thủ đô phát triển mạnh, Hà Nội phát triển quan hệ giao thương với các nước láng giềng, tạo công ăn việc làm cho người dân, hàng hóa phong phú

C: Kinh tế Thủ đô ngừng trệ, tuy nhiên quá trình quốc hữu hóa cơ sở kinh tế thực dân được đẩy mạnh, nhân dân tham gia vào sản xuất, buôn bán, tỷ lệ thất nghiệp giảm

D: Chưa kịp quốc hữu hóa cơ sở kinh tế thực dân, ngoại thương bế tắc, tỷ lệ thất nghiệp tăng, hàng hóa khan hiếm, giá sinh hoạt đắt đỏ

Câu 25: Đồng chí nào làm Bí thư Chi bộ cộng sản đầu tiên ở tỉnh Sơn Tây?

A: Trần Quý Kiên

B: Hoàng Văn Năng

C: Phùng Chí Kiên

D: Phan Trọng Tuệ

Đáp án Tuần 3 (Từ 30/3/2020 đến 05/4/2020)

Câu 1: Chỉ tiêu tăng trưởng GDP/đầu người được nêu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XII là?

A: 18%

B: 20%

C: 11%

D: 14,5%

Câu 2: Các nhiệm vụ công tác khoa học – kỹ thuật và văn hóa xã hội được đề ra tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X gồm?

A: Công tác khoa học, giáo dục, sức khỏe và gia đình

B: Công tác giáo dục, y tế, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ

C: Công tác văn hóa, báo chí, văn nghệ

D: Công tác giáo dục, Công tác nâng cao phong trào thể dục thể thao

Câu 3: Đảng bộ Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây lãnh đạo nhân dân chống “giặc dốt”, “xây dựng đời sống mới” như thế nào?

A: Hà Nội, Sơn Tây, Hà Đông tổ chức các Key huấn luyện giáo viên rồi giảng dạy lại cho người dân

B: Hà Nội, Sơn Tây, Hà Đông vận động người dân học chung với nhau

C: Hà Nội, Sơn Tây, Hà Đông mở ra hàng ngàn lớp “bình dân học vụ”

D: Hà Nội, Sơn Tây, Hà Đông chủ trương tuyên truyền về tầm quan trọng của việc học

Câu 4: Nhiệm vụ của Thủ đô 2 năm 1961-1962 được xác định tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ II là?

A: Đoàn kết toàn dân, nâng cao nhiệt tình cách mạng, chí khí phấn đấu dung cảm, tinh thần lao động sáng tạo của nhân dân Thủ đô

B: Phát triển toàn diện kinh tế, xã hội nhưng phải gìn giữ và phát triển và lưu truyền văn hóa người Hà Nội

C: Nâng cao sức mạnh của nhanh dân Thủ đô, tuyên truyền, dân vận để cho dân hiểu, góp phần xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc

D: Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng xuất nhập khẩu

Câu 5: Chỉ tiêu tăng trưởng tốc độ GDP/năm được nếu trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XII năm 1996-2000 là?

A: 10%

B: 15%

C: 18%

D: 20%

Câu 6: Ngày 27-30/12/2000, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XIII diễn ra ở đâu?

A: Cung Văn hóa Việt Xô

B: Nhà Quốc hội

C: Cung Thanh niên

D: Nhà Hát lớn

Câu 7: Cầu Long Biên được hoàn thiện vào năm nào?

A: 1910

B: 1902

C: 1901

D: 1900

Câu 8: Đồng chí Phạm Quang Nghị được Bộ chính trị quyết định phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội Key XIV (2005-2010) vào ngày nào?

A: 08/06/2006

B: 28/6/2006

C: 26/8/2006

D: 06/08/2006

Câu 9: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV (tháng 10-2010) đề ra các khâu đột phá phát triển Thủ đô giai đoạn 2010 – 2015 như thế nào?

A: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân.

B: Tập trung xây dựng kết cầu hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là xây dựng hệ thống giao thông, cấp thoát nước và xử lý ô nhiễm môi trường.

C: Cả 3 phương án

D: Tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Câu 10: Các bài học kinh nghiệm sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng bộ thành phố Hà Nội?

A: 04

B: 06

C: 05

D: 12

Câu 11: Ngày 27-3-1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập Hội nghị chính trị đặc biệt họp tại Hà Nội. Người kêu gọi đồng bào miền Bắc ra sức thi đua bằng khẩu hiệu gì?

A: Mỗi người phải thật chăm chỉ, cần cù, chịu khó để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt

B: Mỗi người nên đóng góp sức mình vào công cuộc giành lại miền Nam yêu thương

C: Mỗi người làm việc thật hiệu quả, gia tăng năng suất lao động, góp phần phát triển kinh tế, hỗ trợ đồng bào miền Nam ruột thịt

D: Mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt

Câu 12: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI diễn ra trong 2 vòng vào những năm nào?

A: Chỉ diễn ra vào năm 1991

B: 1991, 1992

C: 1992, 1993

D: 1991, 1993

Câu 13: Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XV, chỉ tiêu GDP bình quân/người từ 2011-2015 được xác định là?

A: 4.200-4.600USD/năm

B: 4.100-4.300USD/năm

C: 4.500-5.000USD/năm

D: 4.600-5.000USD/năm

Câu 14: Đồng chí nào là Bí thư Thành ủy Key X?

A: Nguyễn Thanh Bình

B: Nguyễn Phú Trọng

C: Phùng Hữu Phú

D: Phạm Lợi

Câu 15: Cuộc chiến tranh 60 ngày đêm diễn ra vào thời gian nào?

A: 12/1949-02/1950

B: 12/1948-02/1949

C: 12/1946-02/1947

D: 12/1947-02/1948

Câu 16: Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã cử các đồng chí nào trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo công tác tiếp quản Thủ đô?

A: Đồng chí Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, Xuân Thủy, Tố Hữu.

B: Đồng chí Võ Nguyên Giáp, Lê Văn Lương, Xuân Thủy, Tố Hữu.

C: Đồng chí Võ Nguyên Giáp, Vương Thừa Vũ, Xuân Thủy, Tố Hữu.

D: Đồng chí Võ Nguyên Giáp, Lê Văn Lương, Xuân Thủy.

Câu 17: Giá trị nổi bật toàn cầu của Khu Di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long là gì?

A: Khu Di sản lưu giữ các tầng văn hóa nối tiếp nhau, chồng xếp lên nhau liên tục qua hơn 1000 năm lịch sử với các di vật, di tích phong phú, đa dạng.

B: Tính liên tục của một trung tâm quyền lực Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử đã tiếp nối đến ngày nay.

C: Cả 3 phương án

D: Sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam với các khu vực (Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á) sáng tạo nên một nền văn hóa giàu bản sắc Việt Nam.

Câu 18: Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô giai đoạn 2006-2010 được ban hành vào ngày nào?

A: 05/5/2006

B: 04/4/2006

C: 04/5/2006

D: 05/4/2006

Câu 19: Nhân dân Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây ủng hộ “Quỹ độc lập”, “Tuần lễ vàng” như thế nào?

A: Thờ ơ

B: Hoài nghi

C: Có ủng hộ

D: Ủng hộ hết lòng

Câu 20: Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XV xác định chỉ tiêu tăng trưởng GDP từ 2011-2015 là?

A: 12-13%/năm

B: 15-16%/năm

C: 13-14%/năm

D: 11,5-12%/năm

Câu 21: Đại hội biểu dương các điển hình tiêu biểu trong phong trào “Ba sẵn sàng” diễn ra vào thời gian nào?

A: Tháng 7 năm 1965

B: Tháng 8 năm 1965

C: Tháng 5 năm 1965

D: Tháng 6 năm 1965

Câu 22: Trong Tuần lễ vàng, Nhân dân Hà Nội đã đóng góp được bao nhiêu?

A: 370kg vàng và 60 triệu đồng Đông Dương

B: 470 lạng vàng

C: 2.201 lạng vàng, 920 tạ thóc, tiền bạc và nhiều hiện vật giá trị

D: 1800 lạng vàng, 60 triệu đồng Đông Dương và 920 tạ thóc

Câu 23: Vào năm 2009, xã nào được UBND Hà Nội công nhận là “Làng nghề truyền thống thuốc nam, thuốc bắc”?

A: Xã Cổ Bi

B: Xã Lệ Chi

C: Xã Ninh Hiệp

D: Xã Kim Sơn

Câu 24: Các giải pháp, mục tiêu được nêu tại Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu lực chính quyền các cấp giai đoạn 2006-2010 là?

A: Cải cách thể chế hành chính, cơ chế một cửa, tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

B: Cập nhật, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tình hình, cải cách bộ máy hành chính, kiểm soát tài chính công

C: Cải cách thể chế hành chính, cải cách bộ máy hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công

D: Cải cách thể chế hành chính, cải cách quy chế tuyển dụng – bộ máy nhân sự, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức

Câu 25: Những công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội?

A: Đại học Việt – Pháp, Tượng đài Quang Trung

B: Đại lộ Thăng Long, Tượng đài Thánh Gióng, Công viên Hòa Bình

C: Rạp tháng 8, Cầu Vĩnh Tuy, Tượng đài Hai Bà Trưng

D: Tượng đài Lý Thái Tổ, đường Trần Thái Tông

Đáp án Tuần 2 (Từ 23/3/2020 đến 29/3/2020)

Câu 1: Đồng chí nào làm Bí thư Chi bộ cộng sản đầu tiên ở tỉnh Sơn Tây?

A. Phùng Chí Kiên
B. Trần Quý Kiên
C. Hoàng Văn Năng.
D. Phan Trọng Tuệ

Câu 2: Nhân dân hai tỉnh Hà Đông – Sơn Tây đã ủng hộ bao nhiêu trong Tuần lễ vàng?

A. 370kg vàng và 60 triệu đồng Đông Dương
B. 2.201 lạng vàng, 920 tạ thóc, tiền bạc và nhiều hiện vật giá trị
C. 470 lạng vàng
D. 1800 lạng vàng, 60 triệu đồng Đông Dương và 920 tạ thóc

Câu 3: Từ năm 1954 – 1957, bước vào thời kỳ khôi phục kinh tế, Thành ủy Hà Nội đã xác định trọng tâm công tác giúp khôi phục kinh tế là gì?

A. Chủ yếu là khôi phục và phát triển thủ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
B. Tăng cường hợp tác, tham gia các tổ chức quốc tế.
C. Phát triển nông nghiệp vì nước ta đã có truyền thống làm nông, từ đó làm bàn đạp phát triển công nghiệp.
C. Phát triển nông nghiệp, công nghiệp cùng lúc

Câu 4: Chủ tịch ủy ban hành chính Hà Nội giai đoạn 1954 – 1977 là ai?

A. Trần Vũ
B. Trần Duy Hưng
C. Vương Thừa Vũ
D. Ngô Ngọc Du

Câu 5: Để chuẩn bị tốt cho việc tiếp quản Thủ đô, Hội đồng Chính phủ đã thành lập cơ quan nào?

A. Ủy ban nhân dân
B. Ủy ban Thành phố
C. Ủy ban lâm thời hành chính
D. Ủy ban quân chính thành phố

Câu 6: Vào thời kỳ xóa nạn giặc dốt sau 1945, số lượng Báo chí Thủ đô là bao nhiêu?

A. 50 báo
B. 90 báo
C. 100 báo
D. 60 báo

Câu 7: Năm 1999, vì đã có thành tích là thành phố tiêu biểu ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về quản lý đô thị, bình đẳng cộng đồng, gìn giữ môi trường, thúc đẩy văn hóa giáo dục, đặc biệt là chăm lo cho công dân và thế hệ trẻ, Hà Nội đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu gì?

A. Thành phố của những giá trị nhân loại
B. Thành phố Di sản văn hóa thế giới
C. Thành phố Xanh – Sạch – Đẹp
D. Thành phố vì hòa bình

Câu 8: Từ 21/4 đến ngày 30/4/1959, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã họp Hội nghị cán bộ toàn Đảng bộ tại địa điểm nào?

A. Bưu điện Hà Nội
B. Sở Tài chính Pháp thuộc
C. Phủ toàn quyền Đông Dương
D. Nhà hát lớn

Câu 9: Nội dung nào không thuộc phương hướng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng được nêu tại Đại hội Đảng bộ lần thứ III năm 1963?

A. Bồi dưỡng, quan tâm, tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ
B. Các cấp ủy Đảng phải giữ vững các kỷ sinh hoạt
C. Cần chú ý bồi dưỡng lập trường và tư tưởng của giai cấp công nhân cho cán bộ, đảng viên
D. Toàn Đảng bộ phải đặc biệt chú trọng vào cải tiến tổ chức lãnh đạo và lề lối làm việc.

Câu 10: Trong Tuần lễ vàng, Nhân dân Hà Nội đã đóng góp được bao nhiêu?

A. 370kg vàng và 60 triệu đồng Đông Dương
B. 470 lạng vàng
C. 2.201 lạng vàng, 920 tạ thóc cùng tiền bạc và nhiều hiện vật khác
D. 1800 lạng vàng, 60 triệu đồng Đông Dương và 920 tạ thóc

Câu 11: Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nội dung nào dưới đây không thuộc mục tiêu của Đảng bộ Thành phố trong 5 năm 1986 – 1990?

A. Tăng cường công tác quốc phòng – an ninh
B. Tăng cường cải cách hành chính, giảm thủ tục, thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển
C. Đẩy mạnh tốc độ phát triển
D. Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học – kỹ thuật, giáo dục, văn hóa.

Câu 12: Đại hội Đảng bộ Thành phố mở đầu tư cho công cuộc đổi mới ở Hà Nội là đại hội lần thứ mấy?

A. Đại hội lần thứ X
B. Đại hội lần thứ V
C. Đại hội lần thứ XI
D. Đại hội lần thứ IX

Câu 13: Cầu Long Biên trước đây có tên là gì?

A. Cầu Pháp Việt
B. Cầu Doumer
C. Cầu Rồng
D. Cầu Dài

Câu 14: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ V, Đại hội đã nêu nhiệm vụ của Thủ đô trong giai đoạn 1971 – 1973 là?

A. Nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước
B. Cả 3 phương án
C. Nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế
D. Trước mặt phải ra sức thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 15: Cầu Long Biên được hoàn thiện vào khi nào?

A. 1910
B. 1900
C. 1901
D. 1902

Câu 16: Hãy cho biết nơi thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên ở Hà Nội?

A. Làng Dịch Vọng (Từ Liêm)
B. Xuân Phương (Từ Liêm)
C. Cầu Diễn (Từ Liêm)
D. Xuân Canh (Từ Liêm)

Câu 17: Thăng Long là kinh đô của nước Đại Việt thời nào?

A. Thời Lý, Trần, Lê, Lê Trung Hưng
B. Lý, Trần, Lê, Mạc, Lê Trung hưng (1010 – 1788)
C. Thời Trần, Lê, Mạc, Lê Trung Hưng
D. Thời Lý, Trần, Lê, Mạc

Câu 18: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở trong nước được thành lập tại Hà Nội vào thời gian nào?

A. Tháng 3/1929
B. Tháng 2/1929
C. Tháng 5/1929
D. Tháng 4/1929

Câu 19: Những khó khăn của Thủ đô sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Giặc xâm lược gồm Mỹ, Pháp, Nhật
B. Giặc dốt, giặc Pháp, giặc Mỹ
C. Giặc đói, giặc dốt, giặc xâm lược
D. Cả 3 phương án

Câu 20: “… có tục bánh mo Bánh giày bánh cuốn đãi cho bạn bè” Hãy chọn đáp án đúng với phần “…”

A. Ba Vì
B. Ninh Hiệp
C. Ba Đình
D. Sơn Đồng

Câu 21: Thành ủy Hà Nội lâm thời được thành lập vào thời gian nào?

A. Ngày 17/3/1930
B. Ngày 13/7/1930
C. Ngày 3/7/1930
D. Ngày 7/3/1930

Câu 22: Đồng chí nào làm Bí thư Chi bộ cộng sản đầu tiên ở tỉnh Hà Đông?

A. Lê Thị Ban
B. Nguyễn Quang Hòa
C. Nguyễn Văn Thắng
D. Trương Đỗ Uông (tức Nguyễn Văn Lộc)

Câu 23: Tuần lễ vàng là một hoạt động lớn được tiến hành trong cả nước nhằm động viên nhân dân quyên góp vàng và tiền ủng hộ chính quyền cách mạng. “Tuần lễ vàng” ở Hà Nội bắt nguồn từ ngày nào?

A. 17/9/1945
B. 16/9/1945
C. 15/9/1945
D. 18/9/1945

Câu 24: Tổng diện tích tự nhiên thành phố Hà Nội sau khi mở rộng theo Nghị quyết số 15-NQ/QH của Quốc hội, ngày 1/8/2008 là bao nhiêu km2?

A. 3.346,46 km2
B. 3.366,44 km2
C. 3.364,64 km2
D. 3.344,6 km2

Câu 25: Làng cổ nào ở Hà Nội nổi tiếng với nghề nuôi bắt rắn?

A. Lương Xá
B. Lệ Mật
C. Đường Lâm
D. La Cả

Câu hỏi thi thử cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội

Câu 1: Nền kinh tế Hà Nội trước khi Hà Nội được giải phóng là nền kinh tế phụ thuộc vào thành phần nào?

A: Nông nghiệp

B: Thương nghiệp

C: Cả 3 thành phần

D: Thủ công nghiệp

Câu 2: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ I (21-30/4/1959) đã đưa ra định hướng gì về phát triển giao thông vận tải?

A: Mở rộng thêm phương thức vận tải công cộng như xe buýt, xe điện, nghiên cứu sử dụng xe thô sơ

B: Tăng cường sản xuất xe máy, giảm giá cho nhân dân, động viên nhân dân Thủ đô sử dụng phương tiện cá nhân

C: Nghiên cứu, cải tiến sử dụng các phương tiện mà thực dân Pháp đã để lại

D: Mở rộng phương thức vận tải như xe máy, tàu

Câu 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt” trong bối cảnh nào?

A: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân, dân miền Nam có bước phát triển mạnh mẽ làm cho chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ có nguy cơ thất bại hoàn toàn. Trước tình hình đó đế quốc Mỹ âm mưu tăng cường và mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam.

B: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân, dân miền Nam gặp nhiều khó khăn.

C: Đế quốc Mỹ thắng lợi trên chiến trường miền Nam. Trước tình hình đó đế quốc Mỹ âm mưu tăng cường và mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam

D: Đế quốc Mỹ muốn mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Câu 4: Phong trào “Chiếc gậy Trường Sơn” được phát động ở đâu?

A: Xã Hòa Xá (huyện Ứng Hòa)

B: Thị Xã Sơn Tây

C: Thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm)

D: Xã Mai Lâm (huyện Đông Anh)

Câu 5: Đồng chi nào làm Trưởng Ban Ban vận động kết nghĩa Hà Nội – Huế – Sài Gòn?

A: Trần Vũ

B: Ngô Ngọc Du

C: Vương Thừa Vũ

D: Trần Duy Hưng

Câu 6: Tên đồng chí Phó Bí thư Thành ủy nào được đặt tên cho 1 con phố ở Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy?

A: Phạm Thận Duật

B: Trần Vỹ

C: Hồ Tùng Mậu

D: Doãn Kế Thiện

Câu 7: Đồng chí nào làm Bí thư Thành ủy Hà Nội Key VII?

A: Hoàng Sâm

B: Trần Duy Hưng

C: Trần Vĩ

D: Lê Văn Lương

Câu 8: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ IX diễn ra trong 2 vòng, vòng 1 tại năm 1982, vòng 2 diễn ra ở năm nào?

A: 1986

B: 1983

C: 1984

D: 1985

Câu 9: Đồng chí nào là Bí thư Thành ủy Key X?

A: Nguyễn Thanh Bình

B: Phạm Lợi

C: Nguyễn Phú Trọng

D: Phùng Hữu Phú

Câu 10: Các nhiệm vụ công tác khoa học – kỹ thuật và văn hóa xã hội được đề ra tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X gồm?

A: Công tác giáo dục, Công tác nâng cao phong trào thể dục thể thao

B: Công tác khoa học, giáo dục, sức khỏe và gia đình

C: Công tác giáo dục, y tế, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ

D: Công tác văn hóa, báo chí, văn nghệ

Câu 11: Chỉ tiêu tăng trưởng tốc độ GDP/năm được nếu trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XII năm 1996-2000 là?

A: 18%

B: 10%

C: 15%

D: 20%

Câu 12: Đồng chí nào được Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng được điều động lên Trung ương công tác?

A: Nguyễn Thế Thảo

B: Nguyễn Công Soái

C: Ngô Thị Thanh Hằng

D: Phạm Quang Nghị

Câu 13: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV (tháng 10-2010) đề ra các khâu đột phá phát triển Thủ đô giai đoạn 2010 – 2015 như thế nào?

A: Cả 3 phương án

B: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân.

C: Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là xây dựng hệ thống giao thông, cấp thoát nước và xử lý ô nhiễm môi trường.

D: Tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Câu 14: Nhất cao là núi Ba Vì Nhất lịch, nhất sắc, kinh kì, … Hãy chọn đáp án đúng với phần “…” trong câu ca dao trên.

A: Hà Nội

B: Hội An

C: Thăng Long

D: Tràng An

Câu 15: Lễ hội chùa Hương diễn ra vào thời gian nào trong năm?

A: Từ 6/1 đến 25/3 âm lịch hàng năm

B: Từ 05/1 đến 25/01 âm lịch hàng năm

C: Từ 01/1 đến 15/3 âm lịch hàng năm

D: Từ 01/1 đến 25/3 âm lịch hàng năm

Câu 16: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người …” Hãy chọn đáp án đúng với phần “…” trong câu ca dao trên.

A: Hội An

B: Hà Nội

C: Thăng Long

D: Tràng An

Câu 17: Phong trào “Ba sẵn sàng” được phát động vào thời gian nào?

A: 09/08/1963

B: 08/09/1964

C: 08/09/1963

D: 09/08/1964

Câu 18: Hà Đông được mệnh danh là gì?

A: Con đường mới Hà Nội

B: Cửa ngõ Hà Nội

C: Ngõ nhỏ Hà Nội

D: Trái tim Thủ đô

Câu 19: Làng nghề nào sản xuất gốm?

A: Làng Bát Tràng

B: Làng Phú Vinh

C: Làng Chàng Sơn

D: Làng Vạn Phúc

Câu 20: Đình Phùng Khoang nằm ở quận nào?

A: Quận Bắc Từ Liêm

B: Quận Thanh Xuân

C: Quận Hà Đông

D: Quận Nam Từ Liêm

Leave A Reply

Your email address will not be published.