Browsing Category

Download Tài Liệu

Công văn 2266/BHXH-BT

Công văn 2266/BHXH-BT Công văn 2266/BHXH-BT năm 2013 giải quyết vướng mắc về thu, xác nhận sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc…
Read More...

Công văn 2197/BHXH-THU

Công văn 2197/BHXH-THU Công văn 2197/BHXH-THU năm 2013 thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành.BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAMBẢO HIỂM XÃ HỘI TP.…
Read More...