SOAP là gì?

SOAP (Giao thức truy cập đối tượng đơn giản) là một giao thức internet cho phép các chương trình trong các hệ điều hành khác nhau hoặc trên các máy chủ riêng biệt liên kết với nhau qua internet. SOAP thường sử dụng các giao thức XML và…

Windows Hello là gì?

Windows Hello là một công cụ bảo mật sinh trắc học của Microsoft, sử dụng nhận dạng khuôn mặt và dấu vân tay hoặc mã PIN để giúp bạn dễ dàng đăng nhập vào các thiết bị Windows 10 của mình. Đây là cách Windows Hello hoạt động và cách nó có…