Thủ tục đăng ký sáng chế

Thủ tục đăng ký sáng chế Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.Thủ tục đăng ký sáng chế:1. Trình tự thực hiện:- Tiếp nhận đơn: Đơn đăng…

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.Thủ tục đăng ký nhãn hiệu:1. Trình tự thực hiện:- Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện…

Công văn 5028/VPCP-KTTH

Công văn 5028/VPCP-KTTH Công văn 5028/VPCP-KTTH giải quyết chế độ đối với lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước thực hiện phá sản do Office Chính phủ ban hành.VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do -…

Quyết định 618/QĐ-BXD

Quyết định 618/QĐ-BXD Quyết định 618/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.BỘ XÂY DỰNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do -…