FBI đã tìm ra được thủ phạm trong vụ hack game NFT Axie Infinity ?

FBI đã tìm ra thủ phạm trong vụ hack game NFT Axie Infinity?