File Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2020

0

File Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2020

Như dự kiến từ ngày 01/01/2020 sẽ tăng mức lương tối thiểu vùng cho người lao động. Theo đó, mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng được điều chỉnh cho phù hợp.

File Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN lập dựa trên những văn bản pháp luật sau:

Mẫu File Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2020

File Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động từ 01/01/2020
File Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động từ 01/01/2020

Leave A Reply

Your email address will not be published.