File Excel tính tiền làm thêm giờ, làm ban đêm 2019

0

File Excel tính tiền làm thêm giờ, làm ban đêm 2019

File Excel tính tiền làm thêm giờ, làm ban đêm 2019 giúp người lao động tính tiền lương làm thêm giờ, làm ban đêm thuận tiện hơn.

File Excel được lập căn cứ vào Điều 97 Bộ luật Lao động 2012, Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH. Nhờ đó, người lao động dễ dàng tính các khoản tiền sau:

  • Tiền làm thêm giờ vào ngày bình thường.
  • Tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần.
  • Tiền làm thêm giờ vào ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.
  • Tiền làm vào ban đêm của ngày bình thường.
  • Tiền làm thêm giờ vào ban đêm của ngày bình thường.
  • Tiền làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ hàng tuần.
  • Tiền làm thêm giờ vào ban đêm của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Mẫu File Excel tính tiền làm thêm giờ, làm ban đêm 2019

Cách tính tiền làm thêm giờ, làm vào ban đêm 2019
Cách tính tiền làm thêm giờ, làm vào ban đêm 2019

Leave A Reply

Your email address will not be published.