Giáo trình lắp đặt sửa chữa máy

Giáo trình lắp đặt sửa chữa máy

Máy móc trong các ngành nói chung và trong công nghiệp nói riêng rất đa dạng: Cơ khí , điện, xây dựng, điện tử,… Các loại máy động lực như máy phát điện, máy nổ,… Các loại máy nâng chuyển, vận chuyển,… Máy có các chức năng công nghệ khác nhau : máy tiện, phay, bào,… Máy tạo lực : máy búa, máy ép,…