Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp

Business-letters.com xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây.

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp là mẫu giấy được lập ra nhằm biên nhận hồ sơ giấy tờ đầu tư, đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp

(TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………………..
Mã hồ sơ: …………….

…….., ngày …… tháng …… năm …..

GIẤY BIÊN NHẬN
Hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp

(Tên cơ quan đăng ký đầu tư) ……………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………… Fax: ………………………………

Email: ……………………………… Website: ……………………………

Ngày ……/……/……… đã nhận của Ông/Bà ……………………………

Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ chứng thực cá nhân khác) số: …

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………….. Email: ……………………………

Bộ hồ sơ số …………về việc ………………………………………………

Hồ sơ bao gồm:

STT Tên tài liệu Số bản Ghi chú
1 …………………………………………………. ……………..
2 …………………………………………………. ……………..
3 …………………………………………………. ……………..

(Tên cơ quan đăng ký đầu tư) hẹn Ông/Bà ngày ……/……/……… liên hệ với (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

NGƯỜI NỘP
(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Ký và ghi họ tên)

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com