Hàm Dmax – Hàm lấy giá trị nhất lớn nhất trong hàng, cột Excel

0

Dmax là hàm lấy giá trị lớn nhất trong một cột, một hàng của danh sách hoặc bảng dữ liệu trong những điều kiện nhất định. Đây là một hàm phổ biến trong Excel, được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Vậy làm thế nào để sử dụng hàm Dmax? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây:

Cách sử dụng hàm Dmax trong Excel

Cú pháp hàm Dmax

Dmax (Cơ sở dữ liệu, Trường, Tiêu chí)

Phía trong:

  • Cơ sở dữ liệu: Danh sách hoặc cơ sở dữ liệu có liên quan bao gồm tiêu đề cột.
  • Cánh đồng: Trường (cột) cần nhận giá trị lớn nhất. Bạn có thể nhập trực tiếp tiêu đề cột trong dấu ngoặc kép hoặc một số hiển thị vị trí của cột trong cơ sở dữ liệu: 1 cho cột đầu tiên, 2 cho cột thứ hai …, bạn cũng có thể nhập ô chứa tiêu đề cột mà bạn muốn. sử dụng. ví dụ B3, ​​C1 …
  • Tiêu chí: Có thể chọn phạm vi ô chứa điều kiện miễn là phạm vi chứa ít nhất một tiêu đề cột và ô bên dưới tiêu đề cột chứa điều kiện cho cột.

Ghi chú:

  • Phạm vi điều kiện của Tiêu chí phải được đặt trên trang tính để khi thêm dữ liệu, phạm vi chứa điều kiện không thay đổi.
  • Phạm vi điều kiện để tách biệt không chèn vào danh sách hoặc cơ sở dữ liệu được xử lý.
  • Tiêu chí bắt buộc phải chứa ít nhất một tiêu đề cột và một ô chứa các điều kiện bên dưới tiêu đề cột.

Cách sử dụng hàm Dmax

Để có danh sách bảng điểm của học sinh như hình dưới đây, tìm điểm cao nhất của lớp 10B.

Những cái bàn

Đầu tiên, chúng ta sử dụng DMAX để tìm điểm cao nhất với công thức cho ô C16 là = DMAX (B3: D13, D3, C3: C4) hoặc = DMAX (B3: D13, “Math”, C3: C4). Phía trong:

  • B3: D13: Là vùng dữ liệu để tìm điểm cao nhất.
  • D3: Cột Toán – Cột tìm điểm cao nhất.
  • C3: C4: Khu vực tiêu chí tiêu chí trong bảng.

Công thức Dmax

Kết quả như sau:

Kết quả sau khi sử dụng hàm Dmax

Với hàm Dmax, bạn có thể dễ dàng tìm thấy giá trị lớn nhất trong một trường dữ liệu. Trong quá trình sử dụng Excel bạn cũng có thể sử dụng Chức năng chỉ mục để trả về giá trị trong một mảng hoặc chức năng Max, Min cho các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.

Chúc các bạn thành công!

Leave A Reply

Your email address will not be published.