Hàm Weekday: Cách chuyển ngày sang thứ trong Excel

0

Hàm Weekday trong Excel được sử dụng để xác định ngày trong tuần khi chúng ta đã biết ngày. Về cơ bản cách sử dụng hàm Weekday không có gì phức tạp, thậm chí nó còn giúp bạn loại bỏ những ngày cuối tuần khi lập dự án khá hữu ích với ứng dụng Office này. Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hàm Weekday khi sử dụng Excel.

Tải xuống Microsoft Excel 2016/2019 Tải xuống Microsoft Office 2019

Video cách thay đổi ngày thành ngày trong tuần bằng hàm Weekday trong Excel

Hàm Weekday trong Excel

Hàm Weekday trong Excel được dùng để xem chỉ số của ngày trong tuần, từ đó bạn có thể suy ra đó là ngày nào trong tuần. Kết quả của hàm Weekday sẽ là một số từ 1 đến 7, số đó đại diện cho một ngày trong tuần. Theo mặc định, số 1 tương ứng với chủ nhật và số 7 là thứ bảy.

Cú pháp của hàm Weekday:

= WEEKDAY (DateValue,[Kiểu_trả_về])

Phía trong:

 • Day_value: Là biểu thức thời gian, cần kiểm tra ngày nào trong tuần.
 • Loại trả về: Một số chỉ định loại giá trị trả về của thứ. Giá trị này có thể nhập các số 1, 2, 3, 11 → 17, theo từng giá trị tương ứng như sau:
  • 1: Trả về các số từ 1 (Chủ nhật) đến 7 (Thứ bảy) – Đây là giá trị mặc định nếu Loại trả về bị bỏ trống và đây cũng là giá trị được sử dụng phổ biến nhất.
  • 2: Đặt hàng 1 (Thứ Hai) đến 7 (Chủ Nhật)
  • 3: Thứ tự 0 (Thứ Hai) đến 6 (Chủ Nhật)
  • 11: Đặt hàng 1 (Thứ Hai) đến 7 (Chủ Nhật)
  • 12: Đặt hàng 1 (Thứ Ba) đến 7 (Thứ Hai)
  • 13: Thứ tự 1 (Thứ Tư) đến 7 (Thứ Ba)
  • 14: Theo thứ tự 1 (Thứ Năm) đến 7 (Thứ Tư)
  • 15: Đặt hàng 1 (Thứ Sáu) đến 7 (Thứ Năm)
  • 16: Đặt hàng 1 (Thứ Bảy) đến 7 (Thứ Sáu)
  • 17: Thứ tự 1 (Chủ nhật) đến 7 (Thứ bảy)

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Weekday

Đối với các ngày như bảng chỉ định ngày trong tuần

Bảng ngày có sẵn để tính toán ngày trong tuần
Bảng ngày có sẵn để tính toán ngày trong tuần

Cách 1: Sử dụng hàm Weekday kết hợp với IF

Bước 1:

Chúng tôi xác định việc sử dụng hàm Weekday phải ở ô đầu tiên bên cạnh cột Những thứ bằng số Nhập công thức theo cú pháp sau:

= WEEKDAY (serial_number,[return_type])

= TUẦN (F7,1). Theo mặc định, chỉ mục 1 được gán cho Chủ nhật, vì vậy chúng tôi có thể bỏ qua nhu cầu điền và sử dụng công thức: = WEEKDAY (F7).

Sử dụng chức năng Ngày trong tuần
Sử dụng chức năng Ngày trong tuần

Đây:

 • serial_number: là ô ngày đầu tiên tức là ngày 19 tháng 5 năm 2018 – nằm trong ô F7
 • [return_type]: Chúng ta sử dụng chỉ số 1 tương ứng với chủ nhật nên sẽ nhập 1, đây là lựa chọn mặc định.

Sau khi nhập xong, nhấn Đi vào để nhận kết quả.

Kết quả trả về hàm Weekday
Kết quả trả về hàm Weekday

Bước 2:

Đặt con trỏ của bạn ở góc dưới cùng bên phải của ô kết quả, có nghĩa là ô G7 hiển thị một dấu cộng đậm và kéo nó xuống cho đến cuối bảng để áp dụng bản sao của công thức.

Chúng tôi có kết quả như sau:

Kết quả trong tuần
Kết quả trong tuần

Theo bảng trên, ngày 19/5/2018 sẽ tương ứng với thứ Bảy.

Bước 3:

Nếu bạn muốn chuyển đổi kết quả từ số sang ngày theo ngày, bạn có thể sử dụng hàm Weekday được lồng trong hàm If như sau:

= IF (WEEKDAY (B6) = 1, “Chủ nhật”, “Thứ Năm” & WEEKDAY (B6))

Công thức sử dụng 2 hàm lồng nhau để nhận kết quả số
Công thức sử dụng 2 hàm lồng nhau để nhận kết quả số
Kết quả bằng từ
Kết quả bằng từ

Cách 2: Sử dụng chức năng Ngày trong tuần kết hợp với Chọn

Hàm Choose là hàm sẽ trả về kết quả dựa trên vị trí trong dãy giá trị. Hàm Choose khá phổ biến thường được kết hợp với các hàm thống kê để thực hiện các phép tính và tìm kiếm dữ liệu trong Excel.

Cấu trúc của chức năng Chọn:

= CHOOSE (index_num, value_1, [value_2], …,[value_n])

Hàm sẽ trả về giá trị dựa trên số lượng index_num trong chuỗi value_1, value_2 … Trong trường hợp này index_num phải là số ≥ 1 và ≤ n.

Chức năng Chọn kết hợp với Ngày trong tuần để có kết quả trong tuần như sau:

= CHOOSE (WEEKDAY (Tìm kiếm_ngày), “Chủ nhật”, “Thứ Hai”, Thứ Ba “, Thứ Tư”, Thứ Năm “, Thứ Sáu”, Thứ Bảy “)

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng hàm Weekday. Bên cạnh đó, chúng ta có thể lồng các hàm khác vào bên trong hàm Weekday như Choose, If,… để có kết quả cụ thể theo cách của chúng ta.

Leave A Reply

Your email address will not be published.