Học PowerPoint – Bài 23: Kiểm tra chính tả và ngữ pháp

PowerPoint cũng hỗ trợ kiểm tra chính tả và ngữ pháp tương tự như Word. Đây là cách kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Microsoft Powerpoint.

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong PowerPoint

Bật kiểm tra chính tả trong PowerPoint

1. Từ tab Ôn tập, bấm lệnh chính tả.

Bật kiểm tra chính tả trong PowerPoint

2. Bàn chính tả sẽ xuất hiện ở bên phải. Đối với mỗi lỗi trong bản trình bày, PowerPoint cố gắng đưa ra một hoặc hai đề xuất. Bạn có thể chọn một gợi ý và nhấp vào Thay đổi để sửa lỗi.

Đề xuất chính tả trong PowerPoint

3. PowerPoint sẽ đánh dấu từng lỗi cho bạn. Sau khi bạn đã đánh giá tất cả các lỗi, một hộp thoại sẽ xuất hiện xác nhận rằng việc kiểm tra chính tả đã hoàn tất. Nhấp chuột đồng ý.

Kiểm tra chính tả trong PowerPoint

Nếu bạn không thấy bất kỳ đề xuất nào, bạn có thể nhập chính tả vào trang chiếu.

Bỏ qua lỗi chính tả

Kiểm tra chính tả trong PowerPoint không phải lúc nào cũng chính xác. Đôi khi, cũng có từ PowerPoint nghĩ rằng nó sai, nhưng nó thực sự đúng. Điều này thường xảy ra với tên người, danh từ riêng hoặc những từ không có trong từ điển. Nếu PowerPoint có lỗi, bạn có thể chọn không thay đổi nó bằng một trong ba tùy chọn sau:

  • Làm lơ: Tùy chọn bỏ qua từ mà không thay đổi từ đó.
  • Bỏ qua tất cả: Tùy chọn bỏ qua từ mà không thay đổi từ đó. Nó cũng sẽ bỏ qua tất cả các trường hợp khác của từ đó trong bản trình bày.
  • Thêm vào: Tùy chọn thêm từ vào từ điển để không bao giờ gặp lỗi đó nữa. Đảm bảo rằng từ bạn thêm vào được viết đúng chính tả.
Gợi ý cho các từ sai chính tả trong PowerPoint

Tự động kiểm tra chính tả trong PowerPoint

Theo mặc định, PowerPoint tự động kiểm tra lỗi chính tả trong bản trình bày. Do đó, bạn thậm chí có thể không cần chạy kiểm tra lỗi bằng lệnh chính tả. Các lỗi sẽ được đánh dấu bằng các đường lượn sóng màu đỏ.

Để sử dụng tính năng kiểm tra chính tả tự động:

1. Nhấp chuột phải vào từ được gạch chân. Một menu sẽ xuất hiện.

2. Nhấp vào từ được viết đúng chính tả trong danh sách gợi ý.

PowerPoint phát hiện lỗi chính tả

3. Từ đúng sẽ xuất hiện trong bản trình bày PowerPoint.

Bạn cũng có thể chọn Làm lơ và từ được gạch chân hoặc Thêm vào từ điển.

Chỉnh sửa các tùy chọn soát lỗi

PowerPoint cho phép bạn chỉnh sửa các tùy chọn soát lỗi, cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn cách đánh giá văn bản. Ví dụ: bạn có thể tùy chỉnh kiểm tra chính tả tự động để thay đổi cách PowerPoint đánh dấu lỗi. Bạn cũng có thể bật tùy chọn kiểm tra ngữ pháp để tìm và sửa lỗi chính tả trong ngữ cảnh.

Để chỉnh sửa các tùy chọn soát lỗi:

1. Nhấp vào tab Tập tin để truy cập Xem hậu trường.

Bật kiểm lỗi trong PowerPoint

2. Chọn Tùy chọn. Một hộp thoại sẽ xuất hiện.

Tùy chọn soát lỗi trong Microsoft PowerPoint

3. Chọn Hiệu đính, sau đó tùy chỉnh các tùy chọn nếu cần. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào đồng ý.

Hiệu đính trong PowerPoint

Chỉnh sửa cài đặt trong Tùy chọn của PowerPoint, bao gồm cả việc soát lỗi sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ bản trình bày nào bạn chỉnh sửa trong PowerPoint, không chỉ bản trình bày hiện tại.

Video hướng dẫn kiểm tra chính tả trong Microsoft PowerPoint

Trên đây là cách kiểm tra chính tả trong PowerPoint. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.