Học PowerPoint – Bài 24: Cách bình luận và so sánh các phiên bản bài thuyết trình

Microsoft Powerpoint hỗ trợ tính năng đánh giá bản trình bày bằng Bình luậnĐối chiếu. Đây là Cách sử dụng tính năng nhận xét và so sánh trên PowerPoint.

Trước khi trình bày bài thuyết trình của mình, bạn có thể nhờ ai đó đánh giá và nhận xét về nội dung hoặc cách trình bày của slide. Microsoft PowerPoint thậm chí còn cho phép bạn cộng tác tạo các trang chiếu PowerPoint với những người khác. Nếu bạn đang sửa đổi bản in trên giấy, bạn có thể thêm nhận xét vào lề hoặc so sánh bản thô với kết quả cuối cùng. Bạn có thể thực hiện những điều này trong PowerPoint bằng tính năng Nhận xét & So sánh.

Nhận xét về bản trình bày PowerPoint

Khi chỉnh sửa hoặc cộng tác trên bản trình bày, bạn có thể muốn ghi chú hoặc đưa ra đề xuất mà không cần thay đổi trang chiếu. Để lại nhận xét cho phép bạn ghi chú mà không cần thay đổi trang trình bày. Mọi tác giả hoặc người đánh giá đều có thể đọc và thêm nhận xét vào PowerPoint.

Thêm nhận xét vào PowerPoint

1. Chọn văn bản, đối tượng hoặc bấm vào vùng bạn muốn chú thích xuất hiện trên trang chiếu.

Chọn vị trí bạn muốn hiển thị nhận xét trên PowerPoint

2. Chuyển đến tab Ôn tập > bấm vào Bình luận mới.

Bảng PowerPoint

3. Bàn Bình luận xuất hiện, chứa bình luận hiện có (của Javier), cùng với một trường trống cho bình luận của bạn.

4. Nhập nhận xét vào trường đó, sau đó nhấn Đi vào hoặc nhấp vào bất kỳ đâu bên ngoài khung để lưu nhận xét.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com
Nhận xét về PowerPoint

5. Một biểu tượng nhỏ đại diện cho nhận xét của bạn sẽ xuất hiện trên trang chiếu.

Biểu tượng bình luận trên PowerPoint

Xem nhận xét trên PowerPoint

Bạn có thể xem hoặc trả lời bất kỳ nhận xét nào, kể cả nhận xét từ những người đánh giá khác, bằng cách quay lại hội đồng quản trị Bình luận. Chỉ cần nhấp vào biểu tượng nhận xét trên trang trình bày đó hoặc nhấp vào Hiển thị nhận xét trên tab Ôn tập.

Xem nhận xét trên PowerPoint

Chỉnh sửa nhận xét trên PowerPoint

1. Trong bảng Bình luận, chọn nhận xét bạn muốn chỉnh sửa.

Trả lời trên PowerPoint

2. Nhập thay đổi mong muốn, sau đó nhấn Đi vào hoặc nhấp vào bất kỳ đâu bên ngoài trường bình luận. Các thay đổi của bạn sẽ được áp dụng.

Chỉnh sửa nhận xét trên PowerPoint

Trả lời nhận xét trên PowerPoint

1. Trong bảng Bình luận, nhấp chuột Đáp lại bên dưới bình luận mà bạn muốn phản hồi.

Trả lời nhận xét trên PowerPoint

2. Nhập phản hồi của bạn, sau đó nhấn Đi vào hoặc nhấp vào bất kỳ đâu bên ngoài trường đó. Nhận xét của bạn sẽ xuất hiện bên dưới tài liệu gốc. Một biểu tượng cũng sẽ được thêm vào trang chiếu đó.

Cách trả lời nhận xét trên PowerPoint

Xóa nhận xét trên PowerPoint

1. Chọn nhận xét bạn muốn xóa, sau đó chuyển đến tab Ôn tập và nhấp vào lệnh Xóa bỏ.

Xóa nhận xét trên PowerPoint

2. Để xóa nhiều nhận xét cùng một lúc, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống bên dưới lệnh Xóa bỏ. Bạn có thể xóa nhận xét khỏi trang chiếu hiện tại hoặc toàn bộ bản trình bày.

Xóa nhiều nhận xét cùng một lúc trên PowerPoint

So sánh các bản trình bày PowerPoint

Nếu một bản trình bày có nhiều phiên bản, có thể bạn sẽ muốn so sánh chúng để chọn ra phần cuối cùng tốt nhất. Đặc tính Đối chiếu trong PowerPoint làm cho nó dễ dàng. Điều này cho phép bạn thấy rõ sự khác biệt giữa hai phiên bản của cùng một bản trình bày, từ đó dễ dàng lựa chọn những thay đổi cần thiết cho sản phẩm cuối cùng.

1. Mở phiên bản của bản trình bày mà bạn muốn so sánh. Ví dụ này Start với powerpoint_reviewing_practice.

2. Từ tab Ôn tập, chọn lệnh Đối chiếu.

So sánh các bản trình bày PowerPoint

3. Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Chọn phiên bản thứ hai của bản trình bày bạn muốn so sánh, sau đó bấm Hợp nhất. Ở đây, chọn an toàn internet – chỉnh sửa của tim.

Chọn phiên bản trình bày bạn muốn so sánh

4. Bàn Bản sửa đổi xuất hiện, cho phép bạn so sánh hai bản trình bày.

Hiển thị bảng Điều chỉnh trong PowerPoint

Thay đổi tiếp theo Thay

Sử dụng kế tiếp để xem sự thay đổi tiếp theo trong bản trình bày. Bạn cũng có thể nhấp vào Trước để quay lại bài trước.

Kết thúc bài đánh giá

Khi hài lòng với những thay đổi bạn đã xem xét, hãy nhấp vào Kết thúc đánh giá. Chỉ những thay đổi bạn đã chấp nhận mới được áp dụng cho bản trình bày cuối cùng.

Đối chiếu

Để so sánh bản trình bày với một phiên bản khác, hãy nhấp vào lệnh Đối chiếu. Tiếp theo, xác định vị trí và chọn File mong muốn.

Chấp nhận nhiều thay đổi

Ngoài việc xem xét từng thay đổi riêng lẻ, bạn có thể chấp nhận nhiều chỉnh sửa cùng một lúc. Nhấp chuột Chấp nhận ở mũi tên xuống, sau đó chọn Chấp nhận tất cả các thay đổi đối với trang trình bày này hoặc là Chấp nhận tất cả các thay đổi đối với bản trình bày.

Bảng sửa đổi: Chi tiết

Chuyển hướng Chi tiết liệt kê bất kỳ thay đổi nào đã được thực hiện đối với trang trình bày hiện tại, bao gồm cả nhận xét. Nhấp vào thay đổi để xem vị trí của nó trên trang chiếu đó.

Bảng sửa đổi: Trang trình bày

Tab Trang trình bày thực sự cho phép bạn xem trước trang trình bày đã chỉnh sửa, vì vậy bạn có thể thấy các thay đổi trong hoạt động.

Xem lại các thay đổi trên trang trình bày

Nhấp vào biểu tượng Bản sửa đổi ở bất kỳ nơi nào nó xuất hiện trên trang chiếu để xem những thay đổi đã được thực hiện ở vị trí đó. Để chấp nhận một chỉnh sửa, hãy nhấp vào hộp kiểm bên cạnh nó. Để từ chối sửa đổi, hãy bỏ chọn hộp.

Xem lại các thay đổi trong bảng trình chiếu

Một số thay đổi như chèn hoặc xóa trang trình bày sẽ xuất hiện trên bảng điều khiển Trang trình bày. Nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa để xem thay đổi, sau đó nhấp vào hộp kiểm nếu bạn muốn chấp nhận.

Video hướng dẫn nhận xét và so sánh các phiên bản của bản trình chiếu PowerPoint