Học PowerPoint – Bài 25: Kiểm tra và bảo vệ file thuyết trình trên Microsoft PowerPoint

Trước khi chia sẻ bản trình bày, bạn chắc chắn sẽ muốn đảm bảo rằng nó không bao gồm bất kỳ thông tin riêng tư nào. Chắc hẳn bạn cũng không muốn người khác chỉnh sửa nó. May mắn thay, PowerPoint cung cấp một số công cụ giúp người dùng kiểm tra và bảo vệ các File trình chiếu.

Kiểm tra tài liệu trong Microsoft PowerPoint

Bất cứ khi nào bạn tạo hoặc chỉnh sửa bản trình bày, thông tin cá nhân như tác giả tài liệu có thể tự động được thêm vào File đó. Bạn có thể dùng Người kiểm tra tài liệu để loại bỏ loại thông tin này trước khi chia sẻ File PowerPoint với người khác.

Vì một số thay đổi là vĩnh viễn, bạn nên sử dụng Lưu thành để tạo bản sao lưu của bản trình bày trước khi sử dụng Người kiểm tra tài liệu.

Cách sử dụng Trình kiểm tra tài liệu trong PowerPoint

1. Nhấp vào File> Chế độ xem hậu trường.

2. Khỏi bàn Thông tin, nhấp chuột Kiểm tra các vấn đề > chọn Kiểm tra tài liệu từ menu thả xuống.

Phần thông tin trong PowerPoint

3. Người kiểm tra tài liệu sẽ xuất hiện. Chọn hoặc bỏ chọn hộp của các ô nội dung bạn muốn đánh giá, sau đó nhấp vào Quan sát. Ví dụ này sử dụng các tùy chọn mặc định.

Tùy chọn để kiểm tra tài liệu PowerPoint

4. Kết quả kiểm tra sẽ hiển thị dấu chấm than cho bất kỳ danh mục nào mà nó phát hiện ra dữ liệu nhạy cảm. Và nó cũng có một nút Xóa bỏ tất cả cho mỗi danh mục đó. Nhấp chuột Xóa bỏ tất cả để xóa dữ liệu mong muốn.

Kết quả kiểm tra tài liệu trong PowerPoint

5. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Đóng.

Bảo vệ bản trình bày của bạn

Theo mặc định, bất kỳ ai có quyền truy cập vào bản trình bày của bạn đều có thể mở, sao chép và chỉnh sửa nội dung bên trong trừ khi bạn đặt bảo vệ cho nó. Có một số cách để bảo vệ bản trình bày tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

Cách bảo vệ tài liệu trong PowerPoint

1. Nhấp vào tab Tập tin đến với người xem Hậu trường.

2. Khỏi bàn Thông tin, nhấp chuột Bảo vệ bản trình bày.

3. Trong menu thả xuống, hãy nhấp vào tùy chọn phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Đây, chọn Đánh dấu là cuối cùng. Đánh dấu bản trình bày là cuối cùng là một cách tuyệt vời để cho người khác biết là không chỉnh sửa File. Ngoài ra, PowerPoint vẫn có một số tùy chọn cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn nếu cần.

Bảo vệ bản trình bày trong PowerPoint

4. Một hộp thoại sẽ xuất hiện, nhắc bạn lưu File. Nhấp chuột đồng ý.

Đánh dấu lưu File bản trình bày là phiên bản hoàn chỉnh cuối cùng

5. Một hộp thoại khác sẽ xuất hiện. Nhấp chuột đồng ý.

Nhấp vào OK trên thông báo xuất hiện

6. Bài thuyết trình sẽ được đánh dấu là cuối cùng. Bất cứ khi nào người khác mở File này, thanh Được đánh dấu là cuối cùng sẽ xuất hiện ở trên cùng để cảnh báo những người khác không chỉnh sửa tài liệu này.

Lưu ý File Được đánh dấu là Cuối cùng trong PowerPoint

Lưu ý, việc đánh dấu bản trình bày là cuối cùng không ngăn người khác chỉnh sửa vì họ có thể chọn Vẫn chỉnh sửa. Nếu bạn không muốn ai đó chỉnh sửa tài liệu PowerPoint của mình, hãy sử dụng. thay thế Hạn chế truy cập.

Video hướng dẫn kiểm tra và bảo vệ File PowerPoint: