Học PowerPoint – Bài 26: Chỉnh sửa theme trong Microsoft PowerPoint

Microsoft Powerpoint cho phép người dùng trộn và kết hợp màu sắc, phông chữ và hiệu ứng để tạo ra hình ảnh trình chiếu tốt nhất như mong muốn. Nếu bạn chưa biết phải làm sao, hãy cùng Download.vn tìm hiểu nhé Cách tùy chỉnh chủ đề trong PowerPoint Xin vui lòng!

Cách chọn màu chủ đề mới trong PowerPoint

Nếu bạn không thích màu của một chủ đề nhất định, bạn có thể dễ dàng áp dụng màu chủ đề mới trong PowerPoint. Tất cả các yếu tố khác trong chủ đề sẽ được giữ nguyên.

1. Từ tab Design, nhấp vào mũi tên thả xuống trong nhóm Các biến thể và lựa chọn Màu sắc.

Tab thiết kế trong PowerPoint

2. Chọn màu chủ đề yêu thích của bạn.

3. Bản trình bày này sẽ được cập nhật để hiển thị các màu chủ đề mới.

Tab Màu sắc trong PowerPoint

Cách tùy chỉnh màu sắc trong PowerPoint

Đôi khi bạn có thể không thích các màu trong một nhóm màu nhất định. Thật dễ dàng để thay đổi một số hoặc tất cả các màu theo nhu cầu của bạn.

1. Từ tab Design, nhấp vào mũi tên thả xuống trong Các biến thể.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

2. Chọn Màu sắc, sau đó nhấn vào Tùy chỉnh màu sắc.

Bảng màu trong PowerPoint

3. Một hộp thoại sẽ xuất hiện với 12 màu chủ đề có sẵn. Để chỉnh sửa màu, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống và chọn một màu khác. Bạn có thể cần phải nhấp vào Nhiều màu sắc hơn để tìm màu chính xác bạn muốn.

Tạo màu chủ đề mới trong PowerPoint

4. Trong trường Tên:, nhập tên bạn muốn cho màu chủ đề hiện tại, sau đó nhấp vào Tiết kiệm.

Tạo màu chủ đề mới

5. Bản trình bày này sẽ cập nhật để hiển thị các màu chủ đề tùy chỉnh mới.

Với một số bản trình bày, bạn có thể không nhận thấy sự khác biệt khi thay đổi màu chủ đề. Ví dụ: hình nền có hoa văn sẽ không thay đổi khi màu chủ đề thay đổi. Khi thử các màu chủ đề khác nhau, tốt nhất bạn nên chọn một trang chiếu và sử dụng một vài trang chiếu để xem chúng ảnh hưởng như thế nào đến bản trình bày.

Cách chọn phông chữ chủ đề mới

Thật dễ dàng để áp dụng một bộ phông chữ chủ đề mới mà không làm thay đổi giao diện tổng thể của chủ đề. Các phông chữ chủ đề có sẵn được thiết kế để hài hòa với nhau, có thể giúp bạn thống nhất bản trình bày của mình.

1. Từ tab Design, nhấp vào mũi tên thả xuống trong nhóm Các biến thể và lựa chọn Phông chữ.

Chủ đề trong PowerPoint

2. Chọn phông chữ chủ đề yêu thích của bạn.

Chọn phông chữ chủ đề yêu thích của bạn trong PowerPoint

3. Microsoft PowerPoint sẽ cập nhật bản trình bày để hiển thị các phông chữ chủ đề mới.

Cách tùy chỉnh chủ đề phông chữ trong PowerPoint

1. Từ tab Design, nhấp vào mũi tên xuống trong nhóm Các biến thể.

2. Chọn Phông chữ > bấm vào Tùy chỉnh phông chữ.

Phông chữ trong Microsoft PowerPoint

3. Một hộp thoại sẽ xuất hiện với 2 phông chữ chủ đề hiện có. Để thay đổi phông chữ, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống và chọn phông chữ yêu thích của bạn.

4. Trong trường Tên:, nhập tên mong muốn cho phông chữ chủ đề, sau đó nhấp vào Tiết kiệm.

Tạo phông chữ chủ đề mới trong PowerPoint

5. Bản trình bày này sẽ được cập nhật để hiển thị các phông chữ chủ đề tùy chỉnh mới.

Thay đổi phông chữ chủ đề không nhất thiết phải cập nhật tất cả văn bản trong bản trình bày. Chỉ văn bản sử dụng phông chữ chủ đề hiện tại sẽ cập nhật khi bạn thay đổi phông chữ chủ đề.

Thay đổi phông chữ trong PowerPoint

Cách chọn hiệu ứng chủ đề mới

1. Chọn một hiệu ứng chủ đề mới trong PowerPoint không khó. Các hiệu ứng chủ đề có thể nhanh chóng thay đổi giao diện của các hình dạng trong bản trình bày.

2. Từ tab Design, nhấp vào mũi tên thả xuống trong Các biến thể và lựa chọn Các hiệu ứng.

Chọn hiệu ứng chủ đề yêu thích của bạn

3. Chọn hiệu ứng chủ đề yêu thích của bạn.

Bản trình bày sẽ cập nhật để hiển thị các hiệu ứng chủ đề mới.

Việc áp dụng các hiệu ứng chủ đề mới sẽ thay đổi hình dạng thành các kiểu khác nhau từ tab Định dạng khi chỉnh sửa hình dạng hoặc đồ họa SmartArt. Điều quan trọng cần lưu ý là thay đổi này sẽ chỉ áp dụng cho các hình dạng sử dụng Hiệu ứng tinh tế, Hiệu ứng vừa phải Hiệu ứng mạnh mẽ.

Kiểu chủ đề trong PowerPoint

Kiểu nền trong PowerPoint

Để tùy chỉnh trang chiếu sâu hơn, bạn có thể thay đổi màu nền bằng cách chọn kiểu nền. Các kiểu nền có sẵn sẽ khác nhau tùy thuộc vào chủ đề hiện tại.

Để áp dụng một kiểu nền

1. Từ tab Design, nhấp vào mũi tên thả xuống trong nhóm Các biến thể.

2. Chọn Kiểu nền.

Kiểu nền trong PowerPoint

3. Chọn một phong cách yêu thích. Các kiểu có sẵn sẽ khác nhau tùy thuộc vào màu chủ đề hiện tại.

Định dạng nền trong PowerPoint

Hình nền mới sẽ xuất hiện trong mỗi trang chiếu của bản trình bày.

Nếu bạn muốn kiểm soát nhiều hơn đối với nền, hãy nhấp vào Định dạng nền trên tab Design.

Định dạng nền trong PowerPoint

Các chủ đề khác cũng bao gồm các bố cục trang chiếu khác nhau và đồ họa nền.

Cách lưu các chủ đề tùy chỉnh trong PowerPoint

Khi bạn đã tìm thấy cài đặt yêu thích của mình, bạn có thể muốn lưu chủ đề bạn muốn sử dụng trong một bản trình bày khác. Nếu bạn chỉ muốn sử dụng chủ đề trong bài đăng hiện tại, bạn không cần phải lưu nó.

Để lưu chủ đề

1. Từ tab Design, nhấp vào mũi tên thả xuống trong nhóm Chủ đề.

2. Nhấp vào Lưu chủ đề hiện tại.

Lưu chủ đề hiện tại trong PowerPoint

3. Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Nhập tên File, sau đó nhấp vào Tiết kiệm.

Đặt tên cho chủ đề trong PowerPoint

4. Khi bạn nhấp vào mũi tên thả xuống trong nhóm Chủ đề, bạn sẽ thấy chủ đề có thể tùy chỉnh trong Tập quán.

Các chủ đề có thể tùy chỉnh rất độc đáo và mạnh mẽ. Bất kỳ chủ đề tùy chỉnh nào bạn lưu trong PowerPoint đều có thể được sử dụng trong các ứng dụng Microsoft Office khác, bao gồm Word và Excel.

Video hướng dẫn chỉnh sửa chủ đề trong PowerPoint