Kịch bản dẫn chương trình chào đón tân sinh viên

0

Kịch bản dẫn chương trình chào đón tân sinh viên

Ông (Bà): …………………………………………………………..

(chức vụ, đơn vị):……………………………………………………

Ông (Bà): ………………………………………………………………

(chức vụ, đơn vị):……………………………………………………..

Ông (Bà): ………………………………………………………………

(chức vụ, đơn vị):………………………………………………………

Về Phía Khoa ………….., xin trân trọng giới thiệu

1. ………………………….. – Trưởng Khoa …………………….;

2. …………………………… – Phó Trưởng Khoa ………………;

3. …………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………

(chức vụ , đơn vị):……………………………………………….

(chức vụ , đơn vị):…………………………………………………

5. ……………………………………………………………………….

(chức vụ đơn vị): ………………………………………………….

6. ……………………………………………………………………

(chức vụ đơn vị): ……………………………………………………

Cùng các Thầy Cô giảng viên khoa ………………………………………., xin nhiệt liệt hoan nghênh

Về Phía Đoàn Khoa …………….., xin trân trọng giới thiệu

1. Đồng chí …………………………………………………………. – Bí thư Đoàn khoa.

2. Đồng chí ………………………………………………………….. – Phó Bí thư Đoàn khoa.

3. Đồng chí …………………………………………………………… – Phó Chủ tịch HSV trường, Phó bí thư Đoàn khoa.

Và đặc biệt xin chào đón sự hiện diện của hơn …… bạn tân SV khoa ……. Key …….. đã có mặt trong buổi lễ hôm nay.

Leave A Reply

Your email address will not be published.