Mẫu bài dự thi Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu bài dự thi Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Nhằm tạo thêm kênh thông tin để mọi người dân tiếp cận tìm hiểu pháp luật, động viên, khuyến khích các đối tượng tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao nhận thức về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn vừa phát động cuộc thi “Tìm hiểu về pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”

Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Người tham gia dự thi phải là người từ đủ 15 tuổi trở lên. Mỗi số thi theo tháng có 05 câu hỏi, trong đó có 01 câu hỏi xử lý tình huống, 03 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người tham gia dự thi. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 05 câu hỏi. Sau đây là Mẫu bài dự thi Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

BÀI DỰ THI
“Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”

Số tháng …… năm ……

I. Thông tin về người dự thi:

1. Họ và tên người dự thi: …………………………

2. Ngày tháng năm sinh: …………………………

3. Địa chỉ: …………………………………………

4. Số điện thoại liên lạc: …………………………

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

5. Mã số BHXH: ……………………………………

6. Số tài khoản ngân hàng (nếu có): ……………

II. Trà lời câu hỏi tham gia dự thi

1. Câu 1: Trả lời câu hỏi xử lý tình huống

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

2. Câu 2. Đáp án: …….……………………….

3. Câu 3. Đáp án: …….………………………

4. Câu 4. Đáp án ………………………………

5. Câu 2. Dự đoán số người tham gia dự thi là ……