Mẫu bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết

Mẫu bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết

Business-letters.com xin giới thiệu đến các bạn Mẫu bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết được chúng tôi tổng hợp chi tiết nhất. Mẫu được sử dụng trong trường hợp đơn vị giao dịch có nhiều nguồn kinh phí, Chủ đầu tư có nhiều dự án, dự án từ nhiều nguồn vốn thuộc nhiều cấp ngân sách đối với tài khoản dự toán. Mẫu bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết được ban hành kèm theo Thông tư 61/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu số: 06a/MTK

BẢNG KÊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CHI TIẾT

STT

Phần ghi của đơn vị giao dịch

Phần ghi của KBNN

Có giá trị đến ngày

Đơn vị đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết:

KBNN đồng ý theo yêu cầu của đơn vị:

Tài khoản dự toán:

Tài khoản dự toán:

1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA………………………………………………..

………………………………………………………………………

Nguồn (1)……. thuộc cấp NS…………………………………….

Nội dung giao dịch:…………………………………………………

………………………………………………………………………………

1.1. Số tài khoản (2)………

…………………………………………

1.2. Mã ĐVQHNS/Mã DA…………………………………….

……………………………………………………………………………

Nguồn (1)…… thuộc cấp NS…………………………….…

Nội dung giao dịch:……………………………………..……

……………………………………………………………………..…

1.2. Số tài khoản (2)…………

………………………………………..

……., ngày….. tháng….. năm……

Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Kho bạc Nhà nước

Trưởng phòng Kế toán

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý:

(1): Ghi rõ nguồn vốn đầu tư, nguồn kinh phí tự chủ/Không tự chủ/…

(2): Ghi mã tài khoản dự toán – Mã cấp NS-Mã ĐVQHNS

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com