Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng

0

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng

Business-letters.com xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng được lập ra nhằm xác nhận việc chuyển giao mặt bằng giữa hai bên dựa trên những điều khoản mà hai bên đã thỏa thuận. Nội dung thông tin trong biên bản cần phải trình bày rõ ràng, mạch lạc đầy đủ các thông tin của các bên, nội dung bàn giao…… Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o———

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG

Ngày / Date:…………………………………………. ……………………………………………………………

Số / No.:………………………………………………. ……………………………………………………………

Công trình / Project:………………………………. ……………………………………………………………

Địa điểm / Location:……………………………….. ……………………………………………………………

Hợp đồng số / Contract No.:……………………. ……………………………………………………………

1. Đại diện các bên có mặt bằng tại hiện trường bàn giao:

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

A. Đại diện bên chủ đầu tư:

– Ông (bà):……………………………………………. ……………………………………………………………

– Chức vụ / Position:……………………………… ……………………………………………………………

– Địa chỉ / Address:………………………………… ……………………………………………………………

– Điện thoại / Tel:…………………………………… ……………………………………………………………

B. Đại diện tư vấn dám sát:

– Ông (bà):……………………………………………. ……………………………………………………………

– Chức vụ / Position:……………………………… ……………………………………………………………

– Địa chỉ / Address:………………………………… ……………………………………………………………

– Điện thoại / Tel:…………………………………… ……………………………………………………………

C. Đại diện đơn vị thi công:

– Ông (bà):……………………………………………. ……………………………………………………………

– Chức vụ / Position:……………………………… ……………………………………………………………

– Địa chỉ / Address:………………………………… ……………………………………………………………

– Điện thoại / Tel:…………………………………… ……………………………………………………………

D. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế:

– Ông (bà):……………………………………………. ……………………………………………………………

– Chức vụ / Position:……………………………… ……………………………………………………………

– Địa chỉ / Address:………………………………… ……………………………………………………………

– Điện thoại / Tel:…………………………………… ……………………………………………………………

2. Nội dung bàn giao:

STT NỘI DUNG BÀN GIAO KIỂM TRA SƠ BỘ GHI CHÚ
Theo Thiết kế Theo thực tế
         
         
         
         
         
         
         
         

 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ĐẠI DIỆN TƯ VẤN DÁM SÁT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.