Mẫu biên bản nhận biết giọng nói

Mẫu biên bản nhận biết giọng nói

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản nhận biết giọng nói được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải sau đây. Mẫu biên bản nhận biết giọng nói được lập ra lập ra để ghi chép về việc nhận biết giọng nói. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin nội dung nhận biết giọng nói. Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/ TT-BCA của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

BIÊN BẢN NHẬN BIẾT GIỌNG NÓI

Hồi ……….. giờ ……. ngày ….. tháng ….. năm ………. tại………………………………….

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: …………………………………………………………………………………..Điều tra viên.

thuộc Cơ quan…………………………………………………………………………………..

Ông/bà:…………………………………………………………………………………………….

Ông/bà:………………………………………………………………………………………………

Ông/bà: …………………………………………………………………………………..Kiểm sát viên(1).

thuộc Viện kiểm sát…………………………………………………………………………………..

Ông/bà: …………………………………………………………………………………..Giám định viên về âm thanh

thuộc Cơ quan…………………………………………………………………………………..

Ông/bà…………………………………………………………………………………..

là người chứng kiến theo khoản 2 Điều 191 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ vào Điều 178 và Điều 191 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản nhận biết giọng nói.

Nhân thân người được yêu cầu nhận biết giọng nói:

Họ tên: …………………………………………………………………….. Giới tính:………….

Tên gọi khác:………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày………..tháng ………năm ………………. tại:……………………………………

Quốc tịch:………………………………….Dân tộc:……………….Tôn giáo:…………………

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………..

cấp ngày …………. tháng …………. năm …………………… Nơi cấp:…………………

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………..

Tư cách tham gia tố tụng(2) :……………………………………………………………………………………..

Tình trạng sức khỏe của người được yêu cầu nhận biết giọng nói:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Điều kiện về không gian khi thực hiện nhận biết giọng nói:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

LỜI TRÌNH BÀY CỦA NGƯỜI NHẬN BIẾT GIỌNG NÓI

(Yêu cầu người nhận biết giọng nói trình bày rõ căn cứ vào đặc điểm nào để nhận biết giọng nói)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI ĐƯỢC ĐƯA RA ĐỂ NHẬN BIẾT GIỌNG NÓI

(Trừ trường hợp việc nhận biết giọng nói được thực hiện qua phương tiện ghi âm; Số lượng giọng nói đưa ra nhận biết ít nhất phải là ba và phải có âm sắc, âm lượng tương tự nhau)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

KẾT QUẢ NHẬN BIẾT GIỌNG NÓI XÁC ĐỊNH ĐƯỢC:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

LỜI TRÌNH BÀY CỦA GIÁM ĐỊNH VIÊN VỀ ÂM THANH (3) :

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Việc nhận biết giọng nói kết thúc hồi ……….. giờ ………. ngày ……….. tháng ………… năm…..

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

NGƯỜI NHẬN BIẾT GIỌNG NÓI

ĐIỀU TRA VIÊN

GIÁM ĐỊNH VIÊN VỀ ÂM THANH

KIỂM SÁT VIÊN

(Nếu có)

NGƯỜI ĐƯA RA ĐỂ NHẬN BIẾT GIỌNG NÓI

(Nếu có)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com