Mẫu biên bản xác nhận tài trợ cho y tế

Mẫu biên bản xác nhận tài trợ cho y tế

Business-letters.com xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản xác nhận tài trợ cho y tế được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Mẫu biên bản xác nhận tài trợ cho y tế được ban hành kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu biên bản tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO Y TẾ

Chúng tôi gồm có:………………………………………………………………………………..…………

Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ):……………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………Số điện thoại:…………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………….…………

Tên cơ sở y tế /đơn vị nhận tài trợ:…………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………. Số điện thoại:………………………………………….…………

Mã số thuế (nếu có):…………………………………………………………………………….…………

Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [cơ sở y tế/ đơn vị nhận tài trợ]:

– Tài trợ cho cơ sở y tế

– Tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc

– Tài trợ bằng tiền

Với tổng giá trị của khoản tài trợ là …………………………………………….……………………………

Bằng tiền: ………………………………………………………………………………………..…………

Hiện vật: …………………… quy ra trị giá VND: …………………………………………………………

Giấy tờ có giá ………….. quy ra trị giá VND ………………………………………………..…………

(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ).

[Tên cơ sở y tế/đơn vị nhận tài trợ] ……………………………..cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập vào hồi … tại ….. ngày … tháng… năm …. và được lập thành ….. bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Bên nhận tài trợ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com