Mẫu đăng ký chương trình rèn luyện Đoàn viên

0

Mẫu đăng ký chương trình rèn luyện Đoàn viên

Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” là chương trình bổ ích, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, phát huy tính xung kích, tiên phong của đoàn viên trong các phong trào của Đoàn. Tạo sự thống nhất về nội dung, cách thức triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong cả nước.

Sau đây là mẫu đăng ký chương trình rèn luyện Đoàn viên mà Business-letters.com muốn giới thiệu đến các bạn. Mời bạn đọc cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

ĐOÀN TRƯỜNG ……………

CHI ĐOÀN………………….

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

…., ngày tháng năm 20

PHIẾU ĐĂNG KÝ
Thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” Năm 2019

——————–

I. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:………………..Năm sinh:……………………

Ngày vào Đoàn:…………………………………………

Chức vụ Đoàn (nếu có):…………………………………

Thời gian thực hiện: Từ tháng…..năm…….đến tháng………năm……………

II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ

(Đoàn viên đánh dấu X vào cột số thứ tự tương ứng với nội dung lựa chọn đăng ký rèn luyện. Lưu ý: Mỗi nội dung đăng ký phải được cụ thể hóa):

Nội dung đăng ký Đoàn viên chấm điểm Chi đoàn chấm điểm
6 tháng Cả năm 6 tháng Cả năm
1. Rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị (20 điểm)

1.1. Học tập các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy, địa phương, đơn vị; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đoàn các cấp; các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

Nội dung cụ thể hóa:

….…………………………………………

….…………………………………………

….…………………………………………

1.2. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 87-HD/TWĐTN-BTG ngày 28/3/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII (cụ thể hoá qua những nhiệm vụ, công việc, hành động… trong cuộc sống hằng ngày của đoàn viên).

Nội dung cụ thể hóa:

….…………………………………………

….…………………………………………

….…………………………………………

1.3. Học tập các bài học lý luận chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Nội dung cụ thể hóa:

….…………………………………………

….…………………………………………

….…………………………………………

1.4. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin thời sự, chính trị, xã hội của địa phương, đất nước, khu vực và quốc tế trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống.

Nội dung cụ thể hóa:

….…………………………………………

….…………………………………………

….…………………………………………

1.5. Đấu tranh với những luận điểm xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hoà bình” nhằm phá hoại sự nghiệp của Đảng, của dân tộc; không bị tác động bởi những thông tin tiêu cực trên mạng internet…

Nội dung cụ thể hóa:

….…………………………………………

….…………………………………………

….…………………………………………

1.6. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, góp ý với đảng viên phòng chống tham nhũng, lãng phí… chống suy thoái về đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết TW4 khoá XII của Đảng.

Nội dung cụ thể hóa:

….…………………………………………

….…………………………………………

….…………………………………………

2. Rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong đoàn viên (20 điểm)

2.1. Sống giản dị, lành mạnh, chân thành, biết lắng nghe, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, không mắc các tệ nạn xã hội. Có kỹ năng thực hành xã hội cần thiết (Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, điều hành, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày…).

Nội dung cụ thể hóa:

….…………………………………………

….…………………………………………

….…………………………………………

2.2. Yêu thương quý trọng con người, sống có văn hoá, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, nhân ái; có tinh thần dũng cảm bảo vệ cái đúng, tiến bộ; đấu tranh với cái sai, lạc hậu, cản trở sự phát triển.

Nội dung cụ thể hóa:

….…………………………………………

….…………………………………………

….…………………………………………

2.3. Nói đi đôi với làm; nói thật, làm thật; trung thực, tận tuỵ phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân.

Nội dung cụ thể hóa:

….…………………………………………

….…………………………………………

….…………………………………………

2.4. Đoàn kết, thẳng thắn, nghiêm túc trong phê bình và tự phê bình.

Nội dung cụ thể hóa:

….…………………………………………

….…………………………………………

….…………………………………………

2.5. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; vận động gia đình, bạn bè cùng tham gia thực hiện.

Nội dung cụ thể hóa:

….…………………………………………

….…………………………………………

….…………………………………………

…………….

XÁC NHẬN CỦA CHI ĐOÀN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

III. ĐÁNH GIÁ

Bản thân tự xếp loại: 6 tháng…………………. (Tổng điểm: /100)

Cả năm: ……………… (Tổng điểm: /100)

6 tháng đầu năm

…………………………………..

………………………………….

…………………………………..

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

…………………………………

Cả năm

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Chi đoàn xếp loại:…………………………………………

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Leave A Reply

Your email address will not be published.