Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ xe máy

0

Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ xe máy

Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ xe máy là mẫu đơn được sử dụng với những người bị mất giấy tờ xe, chẳng hạn như bảo hiểm xe, bằng lái hay đăng ký xe máy được gửi đến cơ quan công an nơi bạn sinh sống.

Mục đích của đơn trình báo mất giấy tờ xe máy là để nhờ cơ quan công an tìm lại giấy tờ. Giấy tờ xe là loại giấy tờ quan trọng vì nó liên quan đến việc sở hữu chính chủ đối với tài sản riêng, nếu bị mất bạn cần có phương án tìm kiếm hoặc làm lại giấy tờ khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết mẫu đơn tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT GIẤY TỜ XE MÁY

Kính gửi: …………………………………

Trích yếu: …………………………………

Tôi tên: …………………………………

Sinh ngày……. tháng ……. năm ……. Tại: ………

Nghề nghiệp: ……………………………

Chứng minh nhân dân: …… ngày cấp: ………. Tại:……

Thường trú tại số: …… đường: ………. Phố: …………

Phường (xã, TT): …………. Quận (huyện): ………

Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày …… tháng …… năm ……

Tôi có mất: ……………………………

…………………………………………

Tại: ……………………………………

Lý do mất tài sản: …………………

…………………………………………

…………………………………………

……, ngày …. tháng …. năm ……
Người chứng thứ nhất
(Ký và ghi rõ họ tên)
Người chứng thứ hai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Leave A Reply

Your email address will not be published.