Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp về thửa đất

Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp về thửa đất

Business-letters.com xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp về thửa đất được chúng tôi tổng hợp chính xác và chuẩn nhất. Mẫu giấy cam kết được lập ra nhằm mục đích cam kết những vấn đề về đất đai cũng như những nội dung về sở hữu ruộng đất để tránh những tranh chấp về sau. Nội dung trong giấy cam kết không có tranh chấp bao gồm các thông tin về chủ sở hữu, địa chỉ vị trí mảnh đất cùng với diện tích đất sử dụng và những thời điểm được sử dụng tới thời điểm hiện tại. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu giấy cam kết không có tranh chấp về thửa đất tại đây.

Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp về thửa đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———-

GIẤY CAM KẾT KHÔNG CÓ TRANH CHẤP,
KHIẾU NẠI VỀ RANH GIỚI THỬA ĐẤT

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):……………………………………

Tôi tên là:………………………………………….. CMND số:……………………………………………

Do ……………………………………………………Cấp ngày:……………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………. Đường:……………………………..

Phường (xã, thị trấn):………………………………………….. Quận (huyện):…………………….

Xin tường trình về nguồn gốc sử dụng nhà, đất tại địa chỉ:

đường:………………………………………….. phường (xã, thị trấn):……………………………..

quận (huyện):……………………………………………………………………………………………….

Có diện tích:…………………………………………………………………………………………………….

(Thuộc lô, thửa đất số:………………………………………………………………………………………

tờ bản đồ số:……………………………………………………………………………………………………)

như sau:………………………………………………………………………………………………………….

Thời điểm sử dụng:………………………………………………………………………………………….

do tôi đang quản lý sử dụng không có tranh chấp, khiếu nại về ranh giới thửa đất.

Lý do xin cam kết: ……………………………………………………………………………………………….

Tôi cam kết những nội dung nêu trên là đúng sự thật, nếu có xảy ra tranh chấp, khiếu nại tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

…………ngày…….tháng……. năm……….

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn):

…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………ngày…….tháng……. năm…………

TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)
CHỦ TỊCH
(Ký tên – đóng dấu)

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com