Mẫu giấy khen học sinh

0

Mẫu giấy khen học sinh

Mẫu giấy khen học sinh được nhà trường lập ra để khen thưởng cho những học sinh có thành tích tốt trong học tập. Thông thường mẫu giấy khen được sử dụng vào cuối học kì, cuối năm học.

Mẫu giấy khen trình bày cụ thể tên học sinh được khen thưởng, lớp học, thành tích đạt được trong học tập. Đây chính là món quà động viên tinh thần, để các em cố gắng hơn nữa trong những năm học tiếp theo. Bên cạnh đó, nhà trường có thể tham khảo thêm mẫu quyết định khen thưởng học sinh.

Nội dung mẫu Giấy khen học sinh

  • Quốc hiệu Tiêu Ngữ.
  • Dòng chữ “Giấy Khen” được viết to rõ ràng chính giữa.
  • Đại diện hiệu trưởng nhà trường.
  • Khen tặng học sinh: Ghi rõ ràng họ tên, lớp của em học sinh được khen thưởng.
  • Nội dung khen thưởng: Ghi rõ thành tích học sinh đạt được.
  • Năm học khen thưởng.
  • Thời gian lập giấy khen, con dấu của nhà trường và chữ ký của Hiệu trưởng.

Mẫu giấy khen học sinh giỏi, tiên tiến

Download Mẫu giấy khen học sinh
Download Mẫu giấy khen học sinh
Mẫu giấy khen học sinh đẹp
Mẫu giấy khen học sinh đẹp
Tải Mẫu giấy khen về máy tính
Tải Mẫu giấy khen về máy tính

Leave A Reply

Your email address will not be published.