Mẫu giấy mời Đại hội Chi bộ

0

Mẫu giấy mời Đại hội Chi bộ

Mẫu giấy mời dự Đại hội Chi bộ là mẫu giấy mời được thiết kế để mời các đại biểu tới dự buổi Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Nội dung giấy mời cần nêu rõ thời gian, nội dung, lý do tổ chức đại hội để các hội viên có sự chuẩn bị chu đáo.

Đây là mẫu giấy mời được sử dụng rất phổ biến hiện nay, nếu có nhu cầu sử dụng thì lưu lại ngay để tiết kiệm thời gian soạn thảo. Sau khi mời đại biểu, các bạn có thể tham khảo mẫu kịch bản, nghị quyết, báo cáo Đại hội Chi bộ.

ĐẢNG UỶ XÃ ……………

CHI BỘ TRƯỜNG …………..

Số: …………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày….tháng….năm…

GIẤY MỜI
Về việc dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ ……… – …….

Được sự nhất trí của Đảng ủy xã …………….., Chi bộ ………………………. tổ chức Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ ………-……………..; Đại hội nhằm đánh giá tổng kết Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kì …………-……… và xây dựng Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kì …….-…….

* Thành phần:

– Ở xã trân trọng kính mời:

+ Thường trực Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, thường trực Ủy ban nhân dân, thường trực UBMTQ xã, Ban công an.

– Ở trường kính mời:

+ Toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ

+ Đảng viên đã nghỉ hưu và chuyển trường trong năm học ……………. – ……….

* Thời gian: Một buổi, từ ………. giờ, ngày ……. tháng …….. năm ……………….

* Địa điểm: Tại…………………………………………….……………….……….

Kính mong sự có mặt của quý đại biểu!

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lưu VT;

TM. CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

Leave A Reply

Your email address will not be published.