Mẫu giấy mời tổng kết năm học 2019 – 2020

0

Mẫu giấy mời tổng kết năm học 2019 – 2020

Mẫu giấy mời tổng kết năm học 2019 – 2020 được nhà trường lập ra để mời các bậc phụ huynh học sinh, lãnh đạo về tham dự lễ bế giảng năm học 2019 – 2020. Mẫu giấy mời lễ bế giảng là file Word, nên người dùng dễ dàng chỉnh sửa, thêm bớt nội dung, rồi in ra một cách dễ

Mẫu giấy mời tổng kết năm học có ghi rõ thời gian, địa điểm, còn mặt sau ghi rõ quy trình buổi lễ, thời gian cụ thể ra sao. Mời các bạn cùng tham khảo 2 mẫu giấy mời trong bài viết dưới đây:

Giấy mời tổng kết năm học – Mẫu 1

Mẫu giấy mời tổng kết năm học
Mẫu giấy mời tổng kết năm học

Giấy mời tổng kết năm học – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT……………...

TRƯỜNG..………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–

Số: …/GM

.., ngày… tháng…năm 20…..

GIẤY MỜI
DỰ LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 20… – 20…

Trường….……………………trân trọng kính mời:

Ông/bà:…………………………………………

Tới dự: Lễ tổng kết năm học 20…- 20….

Thời gian: …. ngày, vào lúc…ngày…/…/20…..

Địa điểm: Trường………………………………

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

– Như “Kính gửi”;

– Lưu: VP;

HIỆU TRƯỞNG

Leave A Reply

Your email address will not be published.