Mẫu hồ sơ đào tạo

Mẫu hồ sơ đào tạo

Mẫu hồ sơ đào tạo

HỒ SƠ ĐÀO TẠO

Họ và tên………………………………Chức danh…………………………………………..

Đơn vị công tác…………………………………………………………………………………

Thời gian vào công ty:………………………………………………………………………..

Stt

Khoá đào tạo, trường

Thời gian đào tạo

Hình thức đào tạo

Kết quả đào tạo

Khả năng ứng dụng

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com