Mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

0

Mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Business-letters.com xin giới thiệu đến các bạn Mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất.

Mẫu 4 – KNĐ: Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng là mẫu nghị quyết được chi đoàn lập ra nhằm xét duyệt đoàn viên có đủ phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác, quan hệ quần chúng vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung trong nghị quyết phải trình bày rõ thông tin cá nhân, ưu nhược điểm… của đoàn viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN
……………..

Số…..- NQ/

ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH
———–

…………., ngày…….tháng…….năm……

NGHỊ QUYẾT

Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Kính gửi: Chi uỷ:………………………………. ……………………………………………………

Đảng uỷ:…………………………………………… ……………………………………………………

– Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về thủ tục, quyền hạn của ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

– Xét nghị quyết của chi đoàn………………. ……………………………………………………

– Ban……………………………………… TNCS Hồ Chí Minh…………………………………..

Họp ngày……….tháng………..năm………….nhận thấy:

Đoàn viên…………………………………………. ……………………………… có:

Những ưu, khuyết điểm chính:.

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị chi bộ, đảng uỷ xem xét, kết nạp đoàn viên vào Đảng, với sự tán thành của………..đ/c (đạt………..%) so với tổng số uỷ viên Ban chấp hành; số không tán thành………..đ/c, với lý do:

…………………………………………………… ……………………………………………………

…………………………………………………… ……………………………………………………

…………………………………………………… ……………………………………………………

…………………………………………………… ……………………………………………………

…………………………………………………… ……………………………………………………

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên……………………trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

 

T/M
……….

(Ký tên, đóng dấu)

Leave A Reply

Your email address will not be published.