Mẫu phiếu đánh giá Key học

Mẫu phiếu đánh giá Key học

Mẫu phiếu đánh giá Key học

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC CỦA CÁC HỌC VIÊN

Để việc tổ chức các Key học sau ngày một hiệu quả hơn, xin các anh/ chị hãy vui lòng điền và đánh dấu (X) vào bảng câu hỏi sau:

Tên Key học ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian học :…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC

1- Tôi nghĩ tôi đã học được những điều cơ bản sau đây từ Key học này:……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2- Khóa học đã đáp ứng mong muốn của bạn ở mức độ nào ?

3- Khóa học liên quan tới công việc của bạn ở chừng mực nào ?

4- Khóa học có đạt được tính ứng dụng cao không?

5- Tôi có thể áp dụng được Key học này dễ dàng hơn nếu nội dung được cải tiến/làm rõ bằng cách:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN

1- Kiến thức chuyên môn

2- Kỹ năng truyền đạt (diễn đạt rõ ràng, sinh động, …)

3- Cách giảng dạy (thảo luận, chuẩn bị tài liệu,…)

TỔ CHỨC KHÓA HỌC

Trang thiết bị giảng dạy : Phòng học, LCD, giấy, viết,…

ĐÁNH GIÁ CHUNG KHÓA

NHỮNG Ý KIẾN KHÁC

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ tên người tham dự (có thể để trống) :……………………………………………………………………………………………………..

Xin cảm ơn sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của các anh/chị

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com