Mẫu phiếu yêu cầu đào tạo

Mẫu phiếu yêu cầu đào tạo

Mẫu phiếu yêu cầu đào tạo

PHIẾU YÊU CẦU ĐÀO TẠO

Bộ phận:………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày:……………………………………………………………………………………………………………………..

Stt

Họ tên

Bộ phận

Thời gian đào tạo

Nội dung đào tạo

Mục đích đào tạo

Chủ quản

Trưởng Phòng TCHCNS

Tổng giám đốc

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com