Nghị quyết 12/NQ-CP

Nghị quyết 12/NQ-CP

Nghị quyết 12/NQ-CP về Đề án phát triển kinh tế, xã hội với dân tộc thiểu số, miền núi, đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành vào ngày 15/02/2020.

Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ được Start từ ngày ban hành. Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung của nghị quyết này.

Nội dung của Nghị quyết 12/NQ-CP