Kế hoạch 1823/KH-BHXH

Kế hoạch 1823/KH-BHXH Về việc đẩy mạnh chi trả lương hưu không dùng tiền mặt qua ngân hàng, thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch 1823/KH-BHXH vào ngày 09/06/2020. Hiệu lực của văn bản pháp luật nafy sẽ Start từ ngày được…

Công văn 5569/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 5569/BGDĐT-NGCBQLGD Tiêu chí Mức độ đạt được của tiêu chí Ví dụ về minh chứng Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo Tuân thủ các quy định và rèn luyện về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện…

Công văn 2115/BGDĐT-QLCL

Công văn 2115/BGDĐT-QLCL Mới đây vào ngày 12/06/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 2115/BGDĐT-QLCL về hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ Start từ ngày được ban hành. …

Mẫu Đơn xin vào Đảng

Mẫu Đơn xin vào Đảng Sau khi học xong lớp cảm tình Đảng, nếu đủ các điều kiện kết nạp Đảng, mỗi Đảng viên phải viết Đơn xin vào Đảng để hoàn thiện hồ sơ. Sau đó, phấn đấu 12 tháng mới trở thành Đảng viên chính thức. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ…