Công văn 2115/BGDĐT-QLCL

Công văn 2115/BGDĐT-QLCL Mới đây vào ngày 12/06/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 2115/BGDĐT-QLCL về hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ Start từ ngày được ban hành. …

Mẫu Đơn xin vào Đảng

Mẫu Đơn xin vào Đảng Sau khi học xong lớp cảm tình Đảng, nếu đủ các điều kiện kết nạp Đảng, mỗi Đảng viên phải viết Đơn xin vào Đảng để hoàn thiện hồ sơ. Sau đó, phấn đấu 12 tháng mới trở thành Đảng viên chính thức. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ…

Thông tư 166/2013/TT-BTC

Thông tư 166/2013/TT-BTC Vào ngày 15/11/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 166/2013/TT-BTC về quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ được Start từ ngày 01/01/2014. Sau đây là…

Luật việc làm

Luật việc làm Ngày 16/11/2013, Quốc hội ban hành Luật việc làm - Luật số 38/2013/QH13, quy định những chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động. Đánh giá, cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia, cũng như các chế độ bảo hiểm thất…

Quyết định 809/QĐ-TTg

Quyết định 809/QĐ-TTg Quyết định 809/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc ban hành vào ngày 10/06/2020. Văn bản pháp luật này sẽ có hiệu lực Start từ ngày…