Đơn xin xác nhận công tác

Đơn xin xác nhận công tác Giấy xin xác nhận thời gian làm việc là văn bản xác nhận quá trình làm việc (công tác) của nhân viên tại công ty trước khi nghỉ việc. Để xin xác nhận quá trình làm việc, người lao động điền đầy đủ thông tin cá…