Nghị quyết 140/NQ-CP

Nghị quyết 140/NQ-CP Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 140/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018. Theo đó, Chính phủ đồng ý áp dụng mức lương cơ sở quy định tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh. Sau…

Nghị định 151/2018/NĐ-CP

Nghị định 151/2018/NĐ-CP Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 151/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Nghị định có hiệu lực kể từ…

Chỉ thị 31/2018/CT-TTg

Chỉ thị 31/2018/CT-TTg Ngày 08/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước. Theo đó, yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng…

Mẫu tờ khai thuế môn bài

Mẫu tờ khai thuế môn bài Mẫu tờ khai thuế môn bài là mẫu tờ khai được dùng để kê khai sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Mẫu tờ khai thuế môn bài được…

Nghị định 153/2018/NĐ-CP

Nghị định 153/2018/NĐ-CP Từ ngày 24/12/2018, Nghị định số 153/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07/11/2018 chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ Start hưởng lương hưu trong giai…

Nghị định 152/2018/NĐ-CP

Nghị định 152/2018/NĐ-CP Từ ngày 24/12/2018, Nghị định 152/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07/11/2018 chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập…

Quyết định 43/2018/QĐ-TTg

Quyết định 43/2018/QĐ-TTg Từ ngày 20/12/2018, Quyết định 43/2018/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 01/11/2018 chính thức có hiệu lực. Quyết định quy định về ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam. Sau đây là nội dung chi…

Nghị định 149/2018/NĐ-CP

Nghị định 149/2018/NĐ-CP Từ ngày 01/01/2019, Nghị định 149/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07/11/2018 chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại…