Cách gia hạn Microsoft Office

Gia hạn đăng ký Microsoft Office làm sao? Rất đơn giản. Đây là cách "làm mới" dịch vụ Office 365 trong 4 bước đơn giản.Bạn muốn cập nhật chương trình Microsoft Office liền mạch mà không cần phải lo lắng về việc mua và cài đặt lại mỗi khi…

Đơn dự thầu

Đơn dự thầu Business-letters.com xin giới thiệu mẫu Đơn dự thầu được ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.ĐƠN DỰ THẦUKính gửi: ………………… (Bên mời thầu)1. Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu của (Bên…