Ngôn ngữ lập trình là gì?

Mỗi phần mềm, ứng dụng hoặc Game online sử dụng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Vì vậy, bạn biết có bao nhiêu ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ nào đang được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Làm thế nào để chọn ngôn ngữ lập trình phù…