Quyết định 100/QĐ-BHXH

0

Quyết định 100/QĐ-BHXH

Vào ngày 17/01/2020, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 100/QĐ-BHXH về Quy trình thanh toán điện tử giữa Bảo hiểm xã hội và Ngân hàng.

Văn bản pháp luật này, sẽ có hiệu lực chính thức Start từ ngày được ban hành. Sau đây, chúng tôi xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo nội dung của quyết định này.

Nội dung của Quyết định 100/QĐ-BHXH

Leave A Reply

Your email address will not be published.